Thứ tư, 21/11/2018 05:06 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định về thông quan hàng XK phải kiểm dịch

07/06/2012, 09:35 (GMT+7)

Thông quan hàng hóa xuất khẩu phải kiểm dịch được quy định như thế nào?

* Thông quan hàng hóa xuất khẩu phải kiểm dịch được quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 3, Thông tư số 01/2012/TT- BTC ngày 03/01/2011 quy định như sau:

1. Khi làm thủ tục xuất khẩu hàng hoá thuộc diện phải kiểm dịch, chủ hàng nộp 01 bản sao, xuất trình bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện kiểm dịch xuất khẩu (gọi chung là Giấy chứng nhận kiểm dịch) do cơ quan kiểm dịch cấp cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để làm thủ tục xuất khẩu.

2. Đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu đã được kiểm dịch và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch trong nội địa, đến cửa khẩu được đổi Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu theo đề nghị của người mua hàng hoặc quy định của nước nhập khẩu, chủ hàng phải nộp 01 bản photo coppy, xuất trình bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu để Chi cục Hải quan cửa khẩu làm thủ tục xuất, xác nhận vào bản sao, chuyển cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu lưu theo dõi.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận