Thứ bảy, 16/02/2019 11:53 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Sẽ kỷ luật lãnh đạo đơn vị nếu để xảy ra tham nhũng

24/12/2013, 09:42 (GMT+7)

Đó là nội dung đáng chú ý trong Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 107/2006 của Chính phủ.

Theo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 107/2006 của Chính phủ ngày 23/12, sẽ áp dụng một trong 3 hình thức kỷ luật là khiển trách, cảnh cáo, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị là cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp nhà nước nếu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Ảnh minh họa

Nếu người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong QĐND và CAND thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong QĐND và CAND. Nếu chủ động phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng cho dù trước đó đã áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng thì người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị đó được loại trừ trách nhiệm.

Nghị định cũng nhấn mạnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và tương đương; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố nếu để xảy ra vụ việc, vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu về chính trị, kinh tế, xã hội thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương mình thì phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

TỐ NHƯ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận