Thứ bảy, 20/07/2019 02:33 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Sóc Trăng: Cấp nước sạch miễn phí cho hàng ngàn hộ nghèo vùng nông thôn

29/03/2018, 19:37 (GMT+7)

Ngày 29/3, UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt đề án hỗ trợ lắp đặt đồng hồ hước và nước sinh hoạt cho hộ nghèo trên địa bàn nông thôn.

18-04-51_nuoc_sch_sinh_hot_cho_nguoi_dn_vung_nong_thon_-_nh_hd
Nước sạch sinh hoạt cho người dân vùng nông thôn

Trung tâm Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn (NS và VSMTNT) Sóc Trăng cho biết, đề án tập rung hỗ trợ cho hơn 12.700 hộ nghèo nằm trên tuyến ống các công trình cấp nước tập trung do Trung tâm NS và VSMTNT Sóc Trăng quản lý, vận hành. Trong đó có trên 7.600 hộ đã kết nối đồng hồ và còn hơn 5.000 hộ chưa kết nối đồng hồ nước.

Đề án có tổng kinh phí trên 3 tỷ 786 triệu đồng. Trong đó hỗ trợ gần 2 tỷ đồng để lắp đặt miễn phí đồng hồ nước và hỗ trợ hơn 1,8 tỷ đồng cho khoản miễn thu tiền nước cho hộ nghèo (3m3/đồng hồ/tháng, áp dụng từ 1/3 đến 31/12/2018). Riêng phần kinh phí duy trì miễn thu tiền nước cho hộ nghèo vùng nông thôn những năm tiếp theo khoảng hơn 2,2 tỷ đồng/năm.

Nguồn vốn hỗ trợ được tính vào chi phí sản xuất của Trung tâm và từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm NS và VSMTNT. Đề án hỗ trợ nước sạch tỉnh Sóc Trăng đem lại niềm vui giúp hàng ngàn hộ nghèo vùng nông thôn, nhất là vùng ven biển có nước sạch sinh hoạt giữa mùa khô hạn.

HƯNG PHÚ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận