Thứ bảy, 25/05/2019 10:20 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Sử dụng dinh dưỡng nuôi trồng thủy sản

03/04/2015, 09:36 (GMT+7)

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi sôi nổi của nhà quản lý và các hộ dân về vấn đề khó khăn và thuận lợi trong quá trình triển khai dự án...

Sử dụng dinh dưỡng nuôi trồng thủy sản

Vừa qua, Ban Quản lý dự án “Sử dụng hiệu quả nguồn dinh dưỡng để phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững ở miền Trung Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu” (BCA) phối hợp với Phân viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản Bắc Trung bộ tổ chức hội thảo hàng năm của dự án.

Các đại biểu đã nghe chuyên gia và giảng viên dự án trao đổi về những vấn đề cụ thể như: Ảnh hưởng của tỷ lệ protein và năng lượng đến tăng trưởng của cá chim vây vàng.

Nghiên cứu thay thế một phần protein bột cá bằng protein bột đậu nành trong thức ăn nuôi cá chim vây vàng. Nghiên cứu tác động của dòng chảy đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của nghêu Bến Tre giống.

Nghiên cứu các hình thức nuôi kết hợp tôm chân trắng với rong câu chỉ vàng trong hệ thống tuần hoàn và báo cáo cập nhật “Các hệ thống nuôi trồng thủy sản ở miền Trung Việt Nam”…

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi sôi nổi của nhà quản lý và các hộ dân về vấn đề khó khăn và thuận lợi trong quá trình triển khai dự án...

HỒ HỮU SƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận