Thứ tư, 12/12/2018 09:52 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thí điểm dịch vụ công trực tuyến

23/11/2012, 14:14 (GMT+7)

Ngày 21/11/2012, Bộ NN- PTNT đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Ngày 21/11/2012, Bộ NN- PTNT đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo đơn vị, cán bộ đầu mối cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của Tổng cục Lâm nghiệp, Cục BVTV, Cục Quản lý chất lượng NLS&TS, Cục Trồng trọt, Cục Thú y, Trung tâm Tin học & thống kê.

Theo báo cáo, trong 2 năm 2009, 2010, Trung tâm Tin học & thống kê đã phối hợp với 3 cục chuyên ngành (Quản lý chất lượng NLS&TS, Trồng trọt, BVTV) xây dựng thử nghiệm phần mềm DVC trực tuyến mức độ 3 đối với một số TTHC. Tuy nhiên, hiệu quả thực hiện không cao và chưa đạt yêu cầu. Mặt khác, năm 2011 trang TTHC trên trang Omard không hoạt động được, Cổng Thông tin điện tử của Bộ và Trang Thông tin điện tử của các đơn vị cũng chưa có chuyên mục “Dịch vụ công trực tuyến” theo quy định của Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ (riêng Cục Quản lý chất lượng NLS & TS có nhưng cũng chưa đáp ứng yêu cầu).

Từ tháng 9/2012, Trung tâm Tin học & thống kê phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị tập trung khẩn trương nâng cấp, bổ sung, hoàn thiện cung cấp DVC trực tuyến mức độ 2 đạt chuẩn. Tháng 11/2012, Bộ đã hoàn thành cập nhật lại toàn bộ thủ tục hành chính công của Bộ, ngành NN-PTNT (bao gồm tên thủ tục, hướng dẫn và biểu mẫu kèm theo) trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ: www.mard.gov.vn, mục Thủ tục hành chính công.

Ảnh chụp màn hình Cổng Thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ: www.mard.gov.vn, mục Thủ tục hành chính công

Trong thời gian sắp tới, Bộ sẽ thành lập tổ công tác thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Bộ. Kế hoạch thực hiện thí điểm sẽ được xây dựng, trong đó xác định rõ thực hiện thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cần triển khai từng bước, có trọng điểm, lựa chọn một số TTHC cơ bản để triển khai, lựa chọn một số đơn vị chỉ đạo thực hiện điểm.

Các đơn vị được lựa chọn triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến sẽ được tổ chức khảo sát, rà soát thực trạng, có kế hoạch cụ thể, chi tiết. Tiêu chí lựa chọn thủ tục hành chính để triển khai thí điểm là: Các thủ tục ổn định, ít thay đổi; hồ sơ thủ tục đơn giản; tần suất (số lượng) hồ sơ giải quyết ở mức trung bình và các thủ tục thực hiện trực tiếp tại các đơn vị.

Triển khai dịch vụ công trực tuyến cần có sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của lãnh đạo Bộ, sự quyết tâm cao thực hiện của Thủ trưởng các đơn vị và sự phối hợp chặt chẽ của tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên cùng với sự nỗ lực, tích cực của cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là thực hiện thủ tục hành chính. Có như vậy mới đảm bảo sự thành công.

NGUYÊN HUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận