Thứ hai, 18/02/2019 11:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thị xã Giá Rai phấn đấu 16,4 tiêu chí/xã

10/07/2018, 09:30 (GMT+7)

Sau 7 năm triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn TX Giá Rai (Bạc Liêu) đã có nhiều thay đổi rõ rệt, đời sống người dân nâng lên từng ngày.

09-00-08_1_ong_huynh_cong_qun_pho_chu_tich_ubnd_tx_gi_ri
Ông Huỳnh Công Quân, Phó Chủ tịch UBND TX Giá Rai

Giá Rai xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, quan trọng và có tính chiến lược để thực hiện thành công Nghị quyết 26-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa X về phát triển "tam nông". Ông Huỳnh Công Quân, Phó Chủ tịch UBND TX cho biết, ngay từ đầu, Đảng bộ cùng chính quyền, người dân TX đã nhận thấy, đây là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình và hưởng ứng tích cực.

Đến tháng 6/2018, trên địa bàn Giá Rai có 01 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM, bình quân toàn TX đạt 15,3 tiêu chí/xã. Cụ thể, về giao thông nông thôn trong 6 tháng đầu năm, TX đã đầu tư xây dựng, nâng cấp 04 tuyến đường, hạng mục giao thông nông thôn và duy tu, sửa chữa một số tuyến đường trên địa bàn các xã. Hiện đã có 6/7 xã có đường ô tô đến trung tâm xã.

Ngoài ra, hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng nước phục vụ SX; có 7/7 xã đạt tiêu chí thủy lợi. Về điện, TX đã cho mắc mới điện kế an toàn (xóa câu phụ) cho 34.310/34.395 hộ, nâng tỷ lệ hộ sử dụng điện lên 99,75%. Có 7/7 xã đạt tiêu chí về nhà ở dân cư. Về tiêu chí y tế, cả 7/7 xã đều đạt.

Để cải thiện đời sống người dân, nâng cao thu nhập, TX đã tích cực chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ KHKT vào SX góp phần nâng cao giá trị, tăng thu nhập trên cùng đơn vị diện tích. 6 tháng đầu năm, UBND TX Giá Rai tiếp tục nhân rộng mô hình SX lúa trên đất nuôi tôm với 3.000 ha.

Công tác tập huấn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thời gian qua, TX đã tổ chức được 42 lớp phổ biến kỹ thuật trồng lúa trên đất nuôi tôm, thu hút 1.470 người tham dự, đang triển khai các lớp đào tạo nghè ngắn hạn. Từ đó góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người đạt trên 39 triệu đồng/năm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 93%.

09-00-08_2_thu_nhp_binh_qun_tren_du_nguoi_cu_tx_gi_ri_dt_39_trieu_dongnguoinm
Thu nhập bình quân đầu người của TX Giá Rai đạt 39 triệu đồng/người/năm

Theo ông Quân, công tác giảm nghèo nhanh và bền vững cũng được chính quyền đặc biệt chú trọng, con số 8,39% hộ nghèo/tổng số hộ, 9,38% hộ cận nghèo/tổng số hộ đang được TX kéo giảm xuống 4% trong thời gian sớm nhất. TX đã phân công 51 ban, ngành, đoàn thể nhận giúp đỡ 59 hộ nghèo.

Hiện tại, TX Giá Rai có 1 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí là Phong Thanh Tây; 02 xã Phong Tân, Tân Phong đạt từ 15 – 18 tiêu chí; còn 04 xã Phong Thạnh Đông, Tân Thạnh, Phong Thạnh, Phong Thạnh A đạt từ 10 – 14 tiêu chí. Theo ông Quân, TX Giá Rai phấn đấu đến cuối năm 2018 sẽ có ít nhất 02 xã về đích NTM.

TRỌNG LINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận