Thứ hai, 28/05/2018 12:16 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thống nhất phương án xử lý nợ vụ đại gia chuỗi cá tra biến mất

08/03/2017, 08:48 (GMT+7)

Sáng 7/3, Tổ xử lý nợ của UBND tỉnh An Giang đã họp “thông qua phương án xử lý các khoản cho vay thí điểm đối với dự án chuỗi liên kết dọc cá tra Tafishco”.

Cuộc họp có các vị GĐ Sở Công Thương, NN-PTNT; GĐ Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh An Giang, PGĐ Agribank An Giang; Chánh Văn phòng UBND, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang; đại diện Tafishco (Cty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thuận An) và 10 hộ nuôi cá.

17-08-13_0703175 Trụ sở Tafishco những ngày này ảm đạm  

Phương án xử lý nợ đưa ra là bản dự thảo lần thứ 4, với quan điểm được nêu rõ: “Tập trung và ưu tiên xử lý theo những nội dung đơn kiến nghị của các hộ dân nuôi trong dự án thí điểm chuỗi liên kết dọc cá tra Tafishco”.

Theo quan điểm này, danh sách 12 hộ dư nợ với Agribank An Giang và bị Tafishco nợ tiền cá có 2 hộ không nằm trong chuỗi liên kết được UBND tỉnh phê duyệt, nên loại ra xử lý riêng. Chỉ còn 10 hộ được Tổ xử lý xem xét: tính đến ngày 28/2/2017, dư nợ với Agribank An Giang 78.430 triệu đồng, bị Tafishco nợ tiền cá 81.873 triệu đồng.

Cụ thể, có 4 hộ dư nợ với Agribank An Giang ít hơn số tiền cá bị Tafishco nợ: 25.766 triệu đồng và 30.972 triệu đồng. Bên cạnh, 6 hộ dư nợ với Agribank An Giang lớn hơn tiền cá bị Tafishco nợ: 52.664 triệu đồng và 50.901 triệu đồng. Tuy nhiên, trong 6 hộ này lại có một hộ bị Tafishco nợ tiền cá trong chuỗi lẫn ngoài chuỗi nên phải xem xét chi tiết.

Đối với 4 hộ dư nợ Agribank An Giang ít hơn số tiền cá bị Tafishco nợ là 5.206 triệu đồng (hộ có chênh lệch lớn nhất 1.741 triệu đồng, chênh lệch nhỏ nhất 103 triệu đồng). Những hộ này được cấn trừ nợ với Agribank An Giang bằng khoản tiền cá bị Tafishco nợ; phần tiền chênh lệch còn thiếu thì Tafishco có trách nhiệm trả cho các hộ dân.

Với 6 hộ dư nợ Agribank An Giang lớn hơn số tiền cá bị Tafishco nợ: 5 hộ dư nợ 33.238 triệu đồng, bị nợ 26.848 triệu đồng, chênh lệch 5.390 triệu đồng (hộ có chênh lệch lớn nhất 2.298 triệu đồng, chênh lệch nhỏ nhất 43 triệu đồng). Những hộ này cũng được cấn trừ món nợ tiền cá từ Tafishco sang Agribank An Giang; số tiền còn thiếu Agribank An Giang thì từng hộ phải trả.

Riêng hộ ông Nguyễn Văn Phu, dư nợ Agribank An Giang 20.426 triệu đồng và bị Tafishco nợ tiền cá 24.053 triệu đồng. Nhưng trong số tiền cá bị nợ, chỉ 4.900 triệu đồng trong chuỗi, còn lại 19.153 triệu đồng ngoài chuỗi.

Theo quan điểm ưu tiên xử lý nợ trong chuỗi, khoản tiền cá trong chuỗi bị Tafishco nợ được cấn trừ nợ với Agribank An Giang; nên ông Phu còn nợ ngân hàng 15.526 triệu đồng và bị Tafishco nợ tiền cá ngoài chuỗi 19.153 triệu đồng. Khoản nợ ngoài chuỗi xử lý sau.

Phương án xử lý nợ đã đạt được sự thống nhất của những người tham dự cuộc họp sáng 7/3, tuy nhiên, để thực hiện còn phải qua những bước sau: Đối chiếu lại công nợ giữa 3 bên: hộ nông dân-Tafishco-Agribank An Giang, dự kiến hoàn tất trước ngày 14/3. Sau đó, Tổ xử lý nợ hoàn chỉnh phương án trình UBND tỉnh An Giang vào ngày 20/3 để có công văn kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt. Dự kiến, cuối tháng 3 được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, Tổ xử lý sẽ triển khai thực hiện. Khi cân đối cấn trừ nợ thực hiện chuỗi hoàn tất, tài sản của các hộ nuôi cá được giải chấp và các hộ có thể tiếp tục vay tiền nuôi cá.

NGỌC DUYÊN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận