Thứ tư, 21/08/2019 10:27 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Thừa Thiên - Huế: 1.778 tỷ đồng đầu tư chương trình NTM

15/01/2018, 08:01 (GMT+7)

 Đó là kế hoạch huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2018 của tỉnh Thừa Thiên- Huế.

14-53-27_nh-
TT- Huế phấn đầu 41 xã đạt chuẩn NTM năm 2018

Theo Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 08/01 của UBND tỉnh này, để thực hiện mục tiêu năm 2018 tăng thêm 10 xã đạt chuẩn, nâng tổng số lên 41 xã đạt chuẩn NTM (39,4% số xã) thì ngoài các giải pháp tổng hợp, tỉnh yêu cầu tăng cường huy động nguồn lực toàn xã hội để hoàn thành các tiêu chí NTM, nhất là đối với các xã phấn đấu về đích năm nay.

Theo đó, các địa phương ưu tiên bố trí ngân sách và huy động lồng ghép các nguồn lực thực hiện chương trình. Đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực xây dựng NTM; phát huy vai trò chủ thể của người dân; làm tốt công tác vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và những người con của quê hương sống, công tác ở xa đóng góp, cùng chung tay xây dựng NTM. Việc huy động phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, phù hợp với khả năng của người dân.

Các huyện, TX, TP cần tiếp tục rà soát điều chỉnh danh mục đầu tư theo các tiêu chí NTM giai đoạn còn lại với nguyên tắc đạt được mức chuẩn tối thiểu, ưu tiên thực hiện các tiêu chí cấp thiết với sản xuất và đời sống, phù hợp với nguồn lực.

TIẾN THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận