Thứ tư, 21/11/2018 07:11 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tiêu chuẩn kế toán trưởng

24/11/2011, 12:07 (GMT+7)

Hiện nay việc các cơ quan Nhà nước cũng như ở cấp xã muốn đề cử, bổ nhiệm kế toán trưởng thì cần phải có những tiêu chuẩn, điều kiện như thế nào?

Ảnh minh họa
Anh Nguyễn Văn Hoàn ở Thái Bình xin hỏi:

Hiện nay việc các cơ quan Nhà nước cũng như ở cấp xã muốn đề cử, bổ nhiệm kế toán trưởng thì cần phải có những tiêu chuẩn, điều kiện như thế nào? Rất mong được luật gia quan tâm trả lời.

Trả lời:

Theo quy định Luật Kế toán và Thông tư số 50 ngày 15/6/2005 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước, tiêu chuẩn để được bổ nhiệm làm kế toán trưởng được quy định như sau:

Về đạo đức phẩm chất: Đạt tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức qui định đối với cán bộ công chức hoặc viên chức. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước.

Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đối với đơn vị kế toán quy định ở đơn vị cấp ngân sách cấp Trung ương và đơn vị ngân sách cấp tỉnh, kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên; ở đơn vị cấp ngân sách khác kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ  kế toán từ bậc trung cấp trở lên;

Đối với các đơn vị kế toán còn lại ở đơn vị cấp Trung ương và đơn vị cấp tỉnh, kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên; đơn vị kế toán ở cấp khác phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên.

Về thời gian công tác thực tế làm kế toán: Đối với chức danh kế toán trưởng yêu cầu từ trình độ đại học trở lên thì thời gian công tác thực tế về kế toàn ít nhất là 2 năm. Đối với chức danh kế toán trưởng yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bậc trung cấp hoặc trình độ cao đẳng thì thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 3 năm.

Điều kiện để được bổ nhiệm làm kế toán trưởng: Có đủ tiêu chuẩn quy định như đã nêu trên; có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo qui định tại Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng. Không thuộc các đối tượng những người không được làm kế toán quy định tại Điều 51 của Luật Kế toán.

Trên đây là những quy định chung, anh nghiên cứu thêm Luật Kế toán để vận dụng.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận