Thứ hai, 25/06/2018 05:11 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tội phát tán chương trình tin học gây hại?

27/02/2017, 06:35 (GMT+7)

Tại Điều 286, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử như sau:

Bạn đọc gửi từ địa chỉ tungnt@gmail.com hỏi:

Tôi có người bạn có con học về tin học, cháu theo bạn bè có hành vi vi phạm pháp luật gây hại cho hoạt động của mạng máy tính. Tôi muốn tìm hiểu thêm các quy định của pháp luật về hành vi này để phòng ngừa cho các cháu.

Trả lời:

Tại Điều 286, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử như sau:

1. Người nào cố ý phát tán chương trình tin học gây hại cho mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

a) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

b) Gây thiệt hại từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;

c) Làm lây nhiễm từ 50 phương tiện điện tử đến dưới 200 phương tiện điện tử hoặc hệ thống thông tin có từ 50 người sử dụng đến dưới 200 người sử dụng;

d) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 3 năm đến 7 năm:

a) Có tổ chức;

b) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

c) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

d) Làm lây nhiễm từ 200 phương tiện điện tử đến dưới 500 phương tiện điện tử hoặc hệ thống thông tin có từ 200 người sử dụng đến dưới 500 người sử dụng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 12 năm:

a) Đối với hệ thống dữ liệu thuộc bí mật nhà nước; hệ thống thông tin phục vụ quốc phòng, an ninh;

b) Đối với cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia; hệ thống thông tin điều hành lưới điện quốc gia; hệ thống thông tin tài chính, ngân hàng; hệ thống thông tin điều khiển giao thông;

c) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên;

d) Gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên;

đ) Làm lây nhiễm 500 phương tiện điện tử trở lên hoặc hệ thống thông tin có từ 500 người sử dụng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Từ quy định nêu trên cho thấy loại tội phạm này là tội phạm mới có mức hình phạt tù từ 6 tháng đến 12 năm, ngoài ra còn bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Vì vậy đối với các cháu là sinh viên mới ra trường, chưa nhận thức được việc mình làm là nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì tính tò mò, hiếu kỳ, nghịch ngợm mà gây ra hậu quả xấu cho xã hội, gia đình cần giảng giải để các cháu biết phòng ngừa.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận