Thứ tư, 26/09/2018 05:18 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trách nhiệm của chủ tàu cá

18/11/2011, 15:37 (GMT+7)

Để đảm bảo an toàn tàu cá, chủ tàu cá có trách nhiệm gì?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản, để đảm bảo an toàn cho người và tàu cá thì chủ tàu cá có trách nhiệm: 1. Đảm bảo tàu cá luôn ở trạng thái an toàn 2. Trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn, cứu nạn, thông tin, phương tiện bảo vệ cá nhân cho người và tàu cá theo tiêu chuẩn quy định. Xây dựng và ban hành nội quy, quy trình sử dụng các trang hiết bị an toàn trên biển. 3. Ký kết hợp đồng lao động với thuyền viên, người làm việc theo quy định của pháp luật; thường xuyên nắm số lượng thuyền viên, người làm việc trên tàu cá, vùng biển hoạt động của tàu cá và báo cáo cơ quan quản lý thuỷ sản địa phương nơi cư trú khi có yêu cầu; sẵn sàng cho tàu cá đi làm nhiệm vụ phòng; chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh điều động của cấp trên có thẩm quyền. 4. Đối với các tàu khai thác hải sản xa bờ, chủ tàu cá phải mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên, phải thông báo cho cơ quan quản lý thuỷ sản nơi đăng ký tàu cá về tần số liên lạc của tàu. 5. Đôn đốc thuyền trưởng trước khi rời bến phải kiểm tra trạng thái an toàn của tàu, của trang thiết bị an toàn, cứu nạn cho người và tàu cá, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ khai báo khi ra vào cảng, bến đậu và đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, an toàn hàng hải. 6. Tổ chức bồi dưỡng, phổ biến kiến thức nghiệp vụ đảm bảo an toàn cho thuyền viên và người làm việc trên tàu cá.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận