Thứ năm, 18/10/2018 02:31 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trách nhiệm của thuyền viên tàu cá

18/11/2011, 16:25 (GMT+7)

Đề đảm bảo an toàn, thuyền viên và người làm việc trên tàu cá có trách nhiệm gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 7, 8 Nghị định số 66/ 2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản, để đảm bảo an toàn cho người và tàu cá thì chủ tàu cá có trách nhiệm, đề đảm bảo an toàn thuyền viên và người làm việc trên tàu cá có trách nhiệm: 1. Đối với thuyền viên a) Chấp hành các qui định về an toàn cho người và tàu cá, tuân thủ mệnh lệnh của thuyền trưởng khi có bão và các qui định khác của thuyền trưởng. b) Khi phát hiện tai nạn xảy ra trên tàu cá của mình hoặc trên tàu cá khác phải báo cáo ngay cho thuyền trưởng. c) Chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về hợp đồng lao động. d) Có quyền từ chối làm việc trên tàu cá nếu tàu cá đó không đủ điều kiện đảm bảo an toàn. 2. Đối với người làm việc trên tàu cá. a) Chấp hành các qui định về an toàn cho người và tàu cá. b) Chấp hành mệnh lệnh của thuyền trưởng và các qui định khác của pháp luật. c) Khi phát hiện tai nạn xẩy ra trên tàu cá của mình hoặc trên tàu cá khác, phải báo ngay cho thuyền trưởng. d) Có quyền từ chối làm việc trên tàu cá nếu tàu cá đó không đủ điều kiện đảm bảo an toàn.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận