Thứ sáu, 22/06/2018 10:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tuyên bố một người đã chết

22/11/2010, 09:57 (GMT+7)

Bạn đọc gửi từ hòm thư: maihue_24yahoo.com hỏi:

Gia đình tôi có người thân đã được Tòa án tuyên bố là người mất tích đã được 4 năm nhưng vẫn chưa có tin tức gì xác định là còn sống hay đã chết. Nay gia đình có đơn gửi Tòa án giải quyết vụ việc dân sự yêu cầu tuyên bố một người đã chết. Xin nhờ luật gia cho biết những quy định của pháp luật về vấn đề này.

Trả lời:

Căn cứ vào quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự thì thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là chết được quy định như sau:

+ Người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố một người là đã chết theo quy định của Bộ luật Dân sự.

+ Đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người đã chết phải có đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 điều 312 của Bộ luật Tố tụng Dân sự.

+ Kèm theo đơn yêu cầu là những chứng cứ để chứng minh người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết thuộc trường hợp theo quy định của Bộ luật Dân sự.

+ Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu tuyên bố một người đã chết không quá 30 ngày, kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu. Nếu hết thời hạn đó Tòa án phải ra quyết định mở phiên họp để để xét đơn yêu cầu.

+ Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, Tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết nếu người yêu cầu rút đơn yêu cầu hoặc người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết trở về và yêu cầu Tòa án đình chỉ việc xét đơn yêu cầu. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp, Tòa án phải mở phiên họp để xét đơn yêu cầu.

+ Tòa án có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn tuyên bố một người là đã chết. Trong trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết; trong quyết định này Tòa án phải xác định ngày chết của người đó và hậu quả pháp lý của việc tuyên bố một người đã chết theo quy định của Bộ luật Dân sự.

 Nếu khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì người đó hoặc người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một người đã chết.

Trên đây là những quy định của pháp luật, bạn nghiên cứu để áp dụng vào trường hợp của gia đình.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận