Thứ tư, 19/09/2018 10:09 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xây dựng NTM bằng nhiều nguồn lực

11/03/2011, 08:15 (GMT+7)

Châu Thành từ một huyện nông nghiệp nghèo của Hậu Giang, nay vượt lên là huyện phát triển công nghiệp trọng điểm của tỉnh.

Mua bán tại chợ Mái Dầm
Châu Thành từ một huyện nông nghiệp nghèo của Hậu Giang, nay vượt lên là huyện phát triển công nghiệp trọng điểm của tỉnh. Châu Thành đang nỗ lực bằng nhiều nguồn lực để xây dựng NTM.

Xác định công tác xây dựng cơ bản đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp CNH HĐH, huyện Châu Thành xem đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên. Đến nay, cơ bản các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện đã đưa vào sử dụng có hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu đi lại về mặt giao thông và vận chuyển hàng hóa trong vùng. Riêng khu Công nghiệp Sông Hậu và Cụm Công nghiệp Phú Hữu A hình thành đã thu hút đầu tư với tổng vốn khoảng 800 tỷ đồng. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển mạnh và đang mở rộng về nông thôn. Đến cuối năm 2010, toàn huyện có 454 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và trên 830 cơ sở kinh doanh, giải quyết việc làm trên 1.400 lao động nông thôn.

Thời gian qua, Châu Thành huy động mọi nguồn vốn để chỉnh trang, nâng cấp mạng lưới các chợ: Trung tâm Thương mại thị trấn Ngã Sáu, chợ Cầu Dừa, Mái Dầm, chợ trung chuyển trái cây ở Phú Hữu. Khi các chợ đi vào hoạt động ổn định sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi, mua bán hàng hóa, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Đây chính là động lực để huyện đẩy mạnh xây dựng NTM. 

Xác định như vậy, Châu Thành tiếp tục tập trung vốn, làm tốt khâu thủy lợi, chọn giống mới và ứng dụng các tiến bộ KHKT vào đồng ruộng. Những năm qua năng suất, sản lượng lúa, cây ăn trái ổn định. Kinh tế vườn phát triển mạnh, sản lượng cây ăn trái các loại hàng năm đạt trên 42.800 tấn, trong đó bưởi năm roi và cam sành chiếm sản lượng trên 50%. Cùng với quy hoạch sản xuất theo từng vùng, huyện còn hỗ trợ giống, kỹ thuật giúp nông dân cải tạo vườn tạp. Đặc biệt, xây dựng được mô hình sản xuất bưởi năm roi và chanh không hạt theo tiêu chuẩn VietGAP. Trước mắt, tập trung giải quyết các cống đập, đảm bảo chủ động tưới tiêu, ngăn lũ cho vùng lúa, vùng cây ăn trái, rau màu và vùng nuôi trồng thủy sản.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng và đầu tư cơ sở hạ tầng cho toàn khu vực giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm khoảng 2,35%. Thu nhập bình quân đầu người trên 18 triệu đồng/người/năm. Châu Thành quyết tâm giảm hộ nghèo và đầu tư mạnh vào nông nghiệp, nông thôn để xây dựng NTM.

VÕ VĂN THẮNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận