Thứ tư, 19/09/2018 11:46 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xây dựng NTM ở Nghệ An: Quy hoạch chậm

04/08/2011, 11:13 (GMT+7)

Tính đến cuối tháng 7/2011, toàn tỉnh mới có 222/435 xã lập xong quy hoạch xây dựng NTM, đạt 51%.

Theo kế hoạch đến hết năm nay, 435 xã thuộc diện thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM của Nghệ An sẽ phải hoàn thành xong phần quy hoạch. Thế nhưng, tính đến cuối tháng 7/2011, toàn tỉnh mới có 222/435 xã lập xong quy hoạch xây dựng NTM, đạt 51%.

Thiếu tư duy đổi mới

Hiện tại, số xã hoàn thành phê duyệt quy hoạch NTM mới dừng lại ở con số ít ỏi 20/435 xã (đạt 4,6%). Mặc dù các xã đã được phê duyệt quy hoạch đều cơ bản đảm bảo yêu cầu theo Quyết định 193/QĐ-TTg, Thông tư 07 của Bộ NN - PTNT, Thông tư 09 của Bộ Xây dựng về các tiêu chí sử dụng đất đai, hạ tầng thiết yếu, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có…

Tuy nhiên, hầu hết các bản quy hoạch đều mới tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng, trong khi đó vấn đề phát triển sản xuất bị coi nhẹ nên các giải pháp đưa ra đều mang tính chung chung, rập khuôn, máy móc, ít có tư duy đổi mới.

Theo nhận xét của Ban chỉ đạo cấp tỉnh thì có 3 vướng mắc khiến công tác quy hoạch NTM tại Nghệ An chậm và chất lượng chưa cao. Thứ nhất, việc chọn đơn vị tư vấn quy hoạch, thẩm định phê duyệt quy hoạch của các địa phương còn lúng túng, thiếu tính chủ động trong quá trình thực hiện kế hoạch đã đề ra. Thứ 2, hệ thống chính trị các cấp chưa thực sự vào cuộc, do đó sự phối hợp giữa các phòng, ban chức năng cấp huyện trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ này ở cấp xã thiếu đồng bộ, một số huyện gần như khoán trắng cho Phòng NN - PTNT tự xoay xở. Thứ 3, kinh phí cho công tác quy hoạch tại Kho bạc Nhà nước không đủ điều kiện thủ tục để giải ngân khiến công việc bị đình trệ.

Theo ông Hoàng Trọng Kim, Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An thì yêu cầu của công tác quy hoạch NTM đặt ra rất cao nhưng nguồn kinh phí lại rất hạn chế. Theo Quyết định 800/QĐ-TTg thì kinh phí để thực hiện công tác quy hoạch NTM tại các xã do ngân sách hỗ trợ 100%. Thế nhưng, theo Quyết định số 1036 của UBND tỉnh Nghệ An thì ngân sách Trung ương và tỉnh chỉ hỗ trợ cho 23 xã điểm tại huyện Nam Đàn là 150 triệu đồng/xã, còn lại 412 xã chỉ được ngân sách hỗ trợ 100 triệu đồng/xã. Trong khi theo đơn giá của Bộ Xây dựng thì một bản quy hoạch NTM cấp xã tiêu tốn từ 300 đến 350 triệu đồng.

Quyết liệt

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Thọ Cảnh, Giám đốc Sở NN - PTNT, Phó trưởng ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh Nghệ An, cho rằng: Để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch NTM, hạn chế những bất hợp lý trong quy hoạch, đề nghị các địa phương thống nhất thực hiện theo mục c, khoản 6, Điều 7, Thông tư 26 liên Bộ NN - PTNT - Kế hoạch Đầu tư - Tài chính. Theo đó, quy hoạch NTM do UBND xã làm chủ đầu tư, hoặc thuê tư vấn một số phần việc. Giao ban quản lý cấp xã trực tiếp làm một số phần việc khảo sát, đo đạc, tổ chức lấy ý kiến nhân dân… Triển khai theo hướng này thì những nội dung quy hoạch mà xã làm được thì để xã làm nhằm giảm áp lực về kinh phí, giành tiền cho những nội dung khác.

Riêng 20 đơn vị đã được phê duyệt quy hoạch, phải triển khai ngay kế hoạch xây dựng NTM tại địa phương mình. Nếu có gì vướng mắc thì báo cáo xin ý kiến của Ban chỉ đạo tỉnh để tháo dỡ kịp thời. (ông Đinh Viết Hồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An)

Riêng việc quy hoạch SX nông nghiệp hàng hoá, yêu cầu các xã phải thực hiện nghiêm theo điều kiện tự nhiên về đất đai, nông hoá, thổ nhưỡng, khả năng, tập quán canh tác của người dân trên địa bàn nhằm phát huy thế mạnh của địa phương trong vấn đề giải quyết bài toán tăng thu nhập cho người dân.

Đối với quy hoạch cơ sở hạ tầng, chủ yếu phải quan tâm đến các tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn, liên thôn, liên xã cho đảm bảo, các công trình hạ tầng khác như: trụ sở khu hành chính, trạm y tế, trường học… thì những công trình nào cần thay đổi, bổ sung mới đưa vào quy hoạch làm sao để phù hợp với tiêu chí NTM.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch NTM tại Nghệ An, ông Đinh Viết Hồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Xây dựng NTM là một chương trình mục tiêu quốc gia, làm cơ sở để thực hiện chiến lược hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Nhà nước ta. Bởi thế từ nay đến hết năm 2011, tất cả các địa phương phải tập trung triển khai vấn đề này một cách quyết liệt; phải đưa cả hệ thống chính trị vào cuộc. Vừa kết hợp tuyên truyền cho nhân dân hiểu để họ tự giác tham gia, vừa tổ chức soát xét lại những chỗ yếu để triển khai tập huấn lại nhằm hoàn thành tiến độ mà UBND tỉnh đã đề ra cho năm 2011.

SAO MAI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận