Thứ năm, 19/07/2018 01:13 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dự báo sâu bệnh tuần từ 28/7-3/8

28/07/2014, 08:10 (GMT+7)

Tại các tỉnh phía Bắc, rầy nâu, rầy lưng trắng tích lũy mật độ và gia tăng trên lúa HT giai đoạn làm đòng mức độ nhẹ đến trung bình nặng cục bộ. 

Dự báo sâu bệnh tuần từ 28/7-3/8
Lúa bị nhiễm rầy nặng

1. Các tỉnh phía Bắc

a) Trên lúa

- Sâu cuốn lá nhỏ: Tuy mật độ và diện tích có xu hướng giảm do phòng trừ, nhưng cục bộ một số diện tích có mật độ cao, nhất là các diện tích chưa được phòng trừ tích cực. Cần theo dõi và phòng trừ trên những diện tích có mật độ cao, nhất là lúa HT giai đoạn đòng - trỗ .

- Chuột: Tiếp tục phát sinh, gây hại tăng trên lúa giai đoạn làm đòng. Thực hiện vệ sinh đồng ruộng, tổ chức đồng loạt ra quân diệt chuột đầu vụ SX.

- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Tích lũy mật độ và gia tăng trên lúa HT giai đoạn làm đòng mức độ nhẹ đến trung bình nặng cục bộ. Cần theo dõi và phòng trừ nơi có mật độ cao.

- Nhện gié, bệnh lem lép hạt: Phát sinh trên lúa đòng già - trỗ bông. Cần theo dõi và sớm phòng, chống.

- Bệnh khô vằn: Tiếp tục phát sinh, gây hại tăng mạnh về diện tích cũng như mức độ gây hại trên lúa HT giai đoạn làm đòng, đặc biệt trên những ruộng lúa gieo cấy dày, bón phân không cân đối, bón thừa đạm.

- Ngoài ra, theo dõi và phòng trừ bệnh khôn vằn; bệnh lùn sọc đen; châu chấu, sâu keo, ốc bươu vàng trên lúa non.

b) Trên mía

- Bệnh chồi cỏ tiếp tục gây hại trên ruộng mía bị nhiễm bệnh, hại nặng những ruộng chưa được tiêu hủy hoặc tiêu hủy chưa triệt để.

Cần hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt các biện pháp: Vệ sinh đồng ruộng, tiêu huỷ cây bị bệnh tại những vườn mía bị bệnh, tăng cường chăm sóc, phòng trừ các loại dịch hại đúng quy trình kỹ thuật.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

a) Trên lúa

- Lúa HT đòng trỗ - chắc xanh: Sâu đục thân 2 chấm, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối hạt... phát sinh gây hại nhẹ.

- Lúa mùa - vụ 3 giai đoạn mạ - đẻ nhánh: Bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đốm nâu nghẹt rễ... rải rác hại nhẹ.

- Chuột: Hại cục bộ trên các trà lúa, tập trung vùng ven làng, đồi gò.

b) Trên cây trồng khác

- Bệnh gỉ sắt, bệnh khô cành, rệp... tiếp tục hại trên cà phê ở Tây Nguyên.

- Tuyến trùng rễ, bệnh vàng lá, thối rễ, rệp sáp gốc, bệnh thán thư... hại tiêu chủ yếu ở Tây Nguyên giai đoạn chắc quả - thu hoạch.

3. Các tỉnh phía Nam

- Hiện nay diện tích lúa nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá có xu hướng tăng, vì vậy, các địa phương có gieo sạ TĐ - mùa 2014 cần tích cực vệ sinh đồng ruộng, theo dõi đợt rầy di trú tuần cuối tháng 7 này để xuống giống né rầy, hạn chế lây nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.

- Điều kiện thời tiết tiếp tục thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá, cổ bông tiếp tục phát triển và có thể gia tăng tỷ lệ nhiễm trên trà lúa đẻ nhánh - đòng trỗ. Hướng dẫn nông dân thăm đồng thường xuyên phát hiện kịp thời, khi lúa bị bệnh ngừng bón hoặc phun phân qua lá và phòng trị bệnh sớm để đạt hiệu quả cao.

Ngoài ra, cũng cần lưu và phòng chống bệnh bạc lá, bệnh khô vằn, bệnh lem lép hạt trên lúa ở giai đoạn đòng trỗ - chín.

CỤC BVTV

KHUYẾN CÁO

Trên lúa

Rầy nâu phun Applaud 10WP (1,5 - 2 kg/ha); Wellof 3GR (12 kg/ha). Trường hợp áp lực rầy cao kết hợp rải Wellof 3GR và phun Hopsan 75EC.

Sâu cuốn lá nhỏ phun Mimic 20SC; Wellof 330EC, Altach 5EC bướm rộ 5 - 7 ngày.

Bệnh đạo ôn (lá, thân, cổ bông) phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện, trước trổ 3 - 5 ngày và sau trổ đều.

Bệnh lem lép hạt phun Aviso 350SC trước trổ 3 - 5 ngày và sau khi trổ đều.

Phun bộ HAI BB giai đoạn đẻ nhánh (Beam 75WP + Bony 4SL) phòng trị bệnh đạo ôn lá và bệnh cháy bìa lá (bạc lá) do vi khuẩn.

Trên cây trồng khác

Cây chè: Bọ cánh tơ phun Takare 2EC; Nouvo 3,6EC sáng sớm khi cánh còn ướt. Rầy xanh phun Applaud 10WP.

Cà phê: Bệnh thán thư (khô cành, khô quả) phun Carbenda supper 50SC hoặc Manozeb 80WP khi bệnh chớm xuất hiện. Bệnh gỉ sắt phun Nicozol 12,5WP phun đều 2 mặt lá khi bệnh mới xuất hiện.

Cây tiêu: Bệnh chết nhanh phun Manozeb 80WP. Rệp sáp rễ rải Wellof 3GR (20 - 25 g/gốc) khi rệp sáp xuất hiện gây hại.

H.A.I

Đang được quan tâm

Gửi bình luận