Thứ sáu, 20/07/2018 12:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hồ sơ cấp giấy phép cho lao động nước ngoài

15/07/2014, 08:15 (GMT+7)

Tại Thông tư số 03/2014 ngày 20/1/2014 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Bạn đọc gửi từ hòm thư: laodongnn@gmail.com hỏi: 

Xin luật gia cho biết những quy định của Nhà nước về hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các công ty liên doanh tại Việt Nam.

Trả lời:

Tại Thông tư số 03/2014 ngày 20/1/2014 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trong đó có quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động được hướng dẫn thực hiện như sau:

Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động quy định theo Mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư 03/2014.

Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự quy định như sau:

Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì phải có phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp hoặc trường hợp đang cư trú tại Việt Nam phải có phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp và văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

Trường hợp người lao động nước ngoài chưa từng cư trú tại Việt Nam thì phải có văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật quy định như sau:

Đối với người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành thì phải có một trong các giấy tờ sau:

Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành gồm: Giấy phép lao động hoặc hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm có xác định người lao động nước ngoài đó đã làm việc ở vị trí quản lý, giám đốc điều hành; văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành do cơ quan, tổ chức, DN mà người lao động nước ngoài đó đã từng làm việc xác nhận.

Đối với người lao động nước ngoài là chuyên gia thì phải có một trong các giấy tờ sau:

Giấy tờ chứng minh là người lao động nước ngoài có trình độ kỹ sư, cử nhân trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 5 năm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam; văn bản xác nhận là chuyên gia do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc DN tại nước ngoài công nhận.

Đối với người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật thì phải có các giấy tờ sau:

Giấy tờ chứng minh hoặc văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc DN tại nước ngoài về việc đã được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật với thời gian ít nhất 1 năm; giấy tờ chứng minh đã có ít nhất 3 năm làm việc trong chuyên ngành kỹ thuật được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam.

Ngoài ra còn có văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về vị trí công việc được chủ tịch UBND cấp tỉnh chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài hoặc văn bản của chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam...

Trên đây là một số quy định chung bạn nghiên cứu vận dụng trong DN của bạn.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận