Thứ sáu, 27/04/2018 12:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Một số trường hợp giao kết hợp đồng

05/01/2017, 07:10 (GMT+7)

Điều 420 và một số điều luật của Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định việc thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản trong một số trường hợp...

Bạn đọc gửi từ địa chỉ thanhnguyenvan@gmail.com xin hỏi chuyên mục Luật sư của bạn một việc như sau:

Khi hai bên giao kết hợp đồng nhưng quá trình thực hiện có xảy ra một số sự cố (do khách quan), do đó phải thay đổi hợp đồng và trong trường hợp các bên xảy ra sự cố, ví như một bên mất năng lực hành vi dân sự thì luật quy định giải quyết hợp đồng đó như thế nào.

Rất mong luật sư tư vấn. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo quy định tại các Điều 420 và một số điều luật của Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định việc thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản trong một số trường hợp sau:

1. Hoàn cảnh thay đổi cơ bản khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Sự thay đổi hoàn cảnh do nguyên nhân khách quan xảy ra sau khi giao kết hợp đồng;

b) Tại thời điểm giao kết hợp đồng, các bên không thể lường trước được về sự thay đổi hoàn cảnh;

c) Hoàn cảnh thay đổi lớn đến mức nếu như các bên biết trước thì hợp đồng đã không được giao kết hoặc được giao kết nhưng với nội dung hoàn toàn khác;

d) Việc tiếp tục thực hiện hợp đồng mà không có sự thay đổi nội dung hợp đồng sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho một bên;

đ) Bên có lợi ích bị ảnh hưởng đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, phù hợp với tính chất của hợp đồng mà không thể ngăn chặn, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến lợi ích.

2. Trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản, bên có lợi ích bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu bên kia đàm phán lại hợp đồng trong một thời hạn hợp lý.

3. Trường hợp các bên không thể thỏa thuận được về việc sửa đổi hợp đồng trong một thời hạn hợp lý, một trong các bên có thể yêu cầu Tòa án:

a) Chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm xác định;

b) Sửa đổi hợp đồng để cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên do hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

Tòa án chỉ được quyết định việc sửa đổi hợp đồng trong trường hợp việc chấm dứt hợp đồng sẽ gây thiệt hại lớn hơn so với các chi phí để thực hiện hợp đồng nếu được sửa đổi.

4. Trong quá trình đàm phán sửa đổi, chấm dứt hợp đồng, Tòa án giải quyết vụ việc, các bên vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp bên đề nghị chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi sau khi bên được đề nghị trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thì đề nghị giao kết hợp đồng vẫn có giá trị, trừ trường hợp nội dung giao kết gắn liền với nhân thân bên đề nghị.

Trường hợp bên được đề nghị đã chấp nhận giao kết hợp đồng nhưng sau đó chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì việc trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng vẫn có giá trị, trừ trường hợp nội dung giao kết gắn liền với nhân thân bên được đề nghị.

Trên đây là những quy định về một số trường hợp thực hiện giao kết hợp đồng mà hoàn cảnh có sự thay đổi. Bạn nghiên cứu vận dụng vào trường hợp của mình.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận