Chủ nhật, 22/07/2018 10:16 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phải có việc làm sau học nghề

15/01/2013, 11:46 (GMT+7)

Các Bộ NN-PTNT, LĐ-TB&XH, Nội vụ, Công thương và Thông tin -Truyền thông vừa ký ban hành Thông tư liên Bộ hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Các Bộ NN-PTNT, LĐ-TB&XH, Nội vụ, Công thương và Thông tin -Truyền thông vừa ký ban hành Thông tư liên Bộ hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Theo đó, từ ngày 27/1/2013, nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng là các nghề thuộc các nhóm nghề quản lý tài nguyên rừng, quản lý và khai thác công trình thủy nông.

Nghề phi nông nghiệp trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới ba tháng là các nghề thuộc những nhóm nghề được quy định tại Bảng danh mục GD-ĐT của hệ thống giáo dục quốc dân.

Thông tư cũng nêu rõ trách nhiệm cụ thể của mỗi bộ, ngành cấp tỉnh, huyện, xã, trong đó Sở NN-PTNT sẽ phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc dạy nghề, xây dựng mức chi phí đào tạo cho từng nghề nông nghiệp trong danh mục nghề đào tạo cho LĐNT trong việc cung cấp thông tin về định hướng, quy hoạch SXNN cho Sở LĐ-TB&XH khi xây dựng kế hoạch hàng năm.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định danh mục các nghề đào tạo, nhu cầu học nghề và kinh phí dạy nghề nông nghiệp của LĐNT trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là đơn vị sẽ đề xuất các cơ sở có đủ điều kiện tham gia dạy nghề nông nghiệp cho LĐNT theo quy định.

Định kỳ 6 tháng, hàng năm, 5 năm xây dựng báo cáo tình hình thực hiện trách nhiệm của sở theo các nội dung nêu trên và hàng năm đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Đề án, gửi Sở LĐ-TB&XH để tổng hợp, trình UBND cấp tỉnh.

Cũng theo thông tư, đối với LĐNT học nghề để tự tạo việc làm phải có các điều kiện cần thiết để tự tổ chức SXKD (đất đai, phương tiện SXKD, nhân lực) để tăng thu nhập hoặc có DN, đơn vị cung cấp nguyên liệu SX, bao tiêu sản phẩm.

Đối với LĐNT học nghề để làm việc cho DN, chủ sử dụng lao động hoặc đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài phải đáp ứng được các yêu cầu về độ tuổi, trình độ học vấn, sức khỏe, điều kiện làm việc của DN, chủ sử dụng lao động hoặc đơn vị tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Những đối tượng tham gia học nghề phải cung cấp trung thực, đầy đủ thông tin về tình trạng việc làm, thu nhập sau học nghề cho UBND cấp xã và tham gia đầy đủ các buổi học, chấp hành các quy định của lớp học, của cơ sở dạy nghề…

TỐ NHƯ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận