Thứ ba, 23/04/2019 05:35 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Ban chỉ đạo tăng cường đi kiểm tra, đôn đốc

28/06/2013, 10:14 (GMT+7)

Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình MTQG về xây dựng NTM tỉnh Tiền Giang đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra, đánh giá mức độ và lộ trình để đạt được các tiêu chí còn lại đến cuối năm 2015.

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM tại các xã điểm trên địa bàn tỉnh, Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình MTQG về xây dựng NTM tỉnh Tiền Giang đã tổ chức đoàn công tác gồm các thành viên Ban chỉ đạo (lãnh đạo các đạo các sở, ngành tỉnh có liên quan) để kiểm tra, đánh giá mức độ và lộ trình để đạt được các tiêu chí còn lại đến cuối năm 2015.

Đoàn công tác của Ban chỉ đạo tỉnh Tiền Giang làm việc tại xã Tam Bình, huyện Cai Lậy

Mục đích của đoàn công tác là nhằm rà soát, đánh giá mức độ đạt được các tiêu chí, tính bền vững của các tiêu chí đã đạt được và lộ trình, giải pháp tổ chức thực hiện của các xã để phấn đấu đến cuối năm 2015 đạt 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM tại các xã.

Đối với kế hoạch, lộ trình thực hiện các tiêu chí trong thời gian tới; qua các chuyến công tác Thường trực Ban chỉ đạo đã yêu cầu các xã phải thể hiện rõ ràng các phần việc do các sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm hỗ trợ và hướng dẫn thực.

Trên cơ sở các phương án, kế hoạch thực hiện nội dung chương trình của địa phương, Thường trực Ban chỉ đạo sẽ phối hợp cùng các sở, ngành có liên quan xem xét, đề xuất UBND tỉnh ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ trực tiếp của chương trình từ ngân sách tỉnh, Trung ương, các nguồn vốn lồng ghép cho các xã làm tốt, phát huy được tốt vai trò chủ thể của người dân địa phương, có sự tham gia tích cực của các thành phần kinh tế khác, có khả năng đạt các mục tiêu đã đặt ra.

Đồng thời, Ban chỉ đạo tỉnh sẽ tham mưu UBND tỉnh giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hỗ trợ phù hợp hơn để phấn đấu đến cuối năm 2015 có 10 xã đạt 19 tiêu chí.

THANH LÂM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận