Thứ hai, 16/07/2018 01:50 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bằng cấp phải đúng chuyên môn, nghiệp vụ

10/09/2010, 09:48 (GMT+7)

Một độc giả xin giấu tên và địa chỉ gửi thư xin tư vấn:

Những cán bộ cấp xã đã tốt nghiệp nghề cơ khí, dệt may..., thời gian đào tạo như trung cấp thì có được công nhận là chuyên môn nghiệp vụ để xếp lương không?

Trả lời:

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức thì việc thi tuyển công chức cấp xã cũng giống như thi tuyển đối với công chức nói chung, do chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thi tuyển và thống nhất theo hướng dẫn của Chính phủ. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã phải căn cứ vào từng tiêu chuẩn của từng chức vụ, chức danh, yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với quy hoạch cán bộ, công chức. Công chức cấp xã do cấp huyện quản lý.

Về xếp lương cho cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định 92 cũng quy định: Cán bộ, cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ… công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên phù hợp với chuyên môn của chức danh hiện đảm nhiệm, thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2, số 4 theo Nghị định 204/CP.

Vì vậy, khi tiến hành thi tuyển hoặc xét tuyển đối với công chức cấp xã đều phải cán cứ vào yêu cầu và nhiệm vụ của từng xã, từ đó đưa ra các tiêu chuẩn tuyển dụng đối với từng chức danh cụ thể. Ví dụ như khi xã B cần tuyển cán bộ, tư pháp hộ tịch thì yêu cầu tuyển những người có bằng cấp chuyên môn về ngành luật hoặc quản lý nhà nước; nếu tuyển cán bộ về địa chính - xây dựng thì cần tuyển những người có bằng cấp chuyên môn về địa chính, xây dựng… Trên cơ sở văn bằng phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ của từng chức danh làm căn cứ xếp lương cho công chức cấp xã theo ngạch bậc.

Theo luật gia thì văn bằng cơ khí, dệt may không phải là văn bằng được dùng cho công chức cấp xã vì nó không liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp xã nhưng bằng chính trị thì còn sử dụng được vì hiện nay hầu như cán bộ, công chức cấp xã nói chung đều phải được học quan các trường chính trị và quản lý Nhà nước.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận