Thứ hai, 18/06/2018 10:22 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bệnh đạo ôn hại lúa

30/11/2010, 10:08 (GMT+7)

Bệnh đạo ôn do nấm Pyricularia oryzae gây ra, là một trong vài loại dịch hại nguy hiểm đối với cây lúa ở nước ta và nhiều nước khác trong khu vực.

Bệnh đạo ôn do nấm Pyricularia oryzae gây ra, là một trong vài loại dịch hại nguy hiểm đối với cây lúa ở nước ta và nhiều nước khác trong khu vực.

Nấm bệnh có thể tấn công trên lá, trên cổ bông, cổ gié hoặc trên hạt.

(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Trang 20 Báo NNVN số 238 ra ngày 30/11/2010)

NGUYỄN DANH VÀN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận