Thứ ba, 18/06/2019 10:53 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Bình Định phát động xây dựng NTM

12/01/2012, 10:30 (GMT+7)

Mới đây, tại TP Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Bình Định chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2020”.

Đến nay, sau hơn 1 năm khi triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Bình Định đã hoàn thành công tác rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn ở 65 xã xây dựng NTM đến năm 2020. Mục tiêu đến năm 2015, trên địa bàn tỉnh có 20% số xã đạt chuẩn xã NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM với 27 xã, trong đó có 4 xã điểm của tỉnh gồm Nhơn Lộc (thị xã An Nhơn), Bình Nghi (Tây Sơn), Hoài Hương (Hoài Nhơn), Ân Thạnh (Hoài Ân). Đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 65 xã đạt chuẩn xã NTM, chiếm 50% số xã khu vực nông thôn.

Lãnh đạo UBND tỉnh đã phát động đến các các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân trong toàn tỉnh hưởng ứng phong trào thi đua với chủ đề "Bình Định chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2020". Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng NTM, làm tốt công tác quy hoạch gắn với quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa; tiếp tục làm tốt công tác dồn điển đổi thửa để tạo điều kiện cho việc ứng dụng các biện pháp kỹ thuật và nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất.

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh đã phát biểu thể hiện sự đồng tình, hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM và khẳng định quyết tâm, nỗ lực cao nhất để góp phần thực hiện thắng lợi công tác xây dựng NTM của tỉnh. Đồng thời đã ký kết giao ước thi đua thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh giai đoạn 2011- 2020.

N. HÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận