Chủ nhật, 16/06/2019 06:28 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Bộ NN-PTNT triển khai gửi, nhận văn bản điện tử

30/09/2018, 10:40 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã ký Quyết định số 3598/QĐ-BNN-VP phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước.

Theo đó, Bộ NN-PTNT sẽ ban hành quy định về danh mục các văn bản, tài liệu trao đổi chính thức bằng văn bản điện tử của Bộ; rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử của Bộ phù hợp với Quyết định 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Bộ NN-PTNT sẽ nâng cấp Văn phòng điện tử, kết nối trục liên thông văn bản quốc gia với các nội dung như: Hoàn thiện chức năng quản lý văn bản đi, đến trên hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử dung chung của Bộ phù hợp với Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018;

Phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) kết nối liên thông chức năng gửi nhận văn bản trên hệ thống Văn phòng điện tử với trục liên thông văn bản quốc gia;

Thử nghiệm và thực hiện gửi nhận văn bản điện tử giữa các Bộ, ngành, địa phương trên trục liên thông văn bản quốc gia;

Xây dựng trục liên thông văn bản nội bộ Bộ NN-PTNT; Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật kết nối, liên thông giữa hệ thống Văn phòng điện tử của Bộ với trục liên thông văn bản quốc gia, trục liên thông văn bản nội bộ của Bộ; Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong gửi nhận văn bản điện tử; Kiểm tra, giám sát, đánh giá an toàn thông tin cho trục liên thông văn bản nội bộ của Bộ.

Về ứng dụng chữ ký số, Bộ NN-PTNT giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường rà soát, bổ sung chứng thư số cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thực hiện ký số, gửi, nhận văn bản điện tử.

Cùng với đó, giao Văn phòng Bộ hoàn thiện chức năng ký số, tích hợp ứng dụng quản lý văn bản đi (phát hành) trên hệ thống phần mềm văn phòng điện tử dùng chung của Bộ; Thử nghiệm ký số văn bản điện tử trên hệ thống Văn phòng điện tử; Tổ chức tập huấn, triển khai ký số văn bản trên hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử dùng chung của Bộ; Thực hiện ký số văn bản điện tử đối với văn bản đi (phát hành) trên hệ thống Văn phòng điện tử của Bộ; Xây dựng lộ trình sử dụng văn bản điện tử tiến tới thay thế cho văn bản giấy trong quản lý điều hành, xử lý công việc.

Về quản lý, sao lưu văn bản điện tử, đến tháng 12/2018, Bộ NN-PTNT sẽ hoàn thành phân hệ Hồ sơ lưu trữ trên hệ thống Văn phòng điện tử phục vụ lưu trữ, tra cứu văn bản điện tử của Bộ; Tổ chức quản lý, định kỳ sao lưu văn bản điện tử đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong quá trình thực hiện.

HƯỜNG NGUYỄN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận