Thứ hai, 16/07/2018 06:06 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cái Nước đi từng bước vững chắc

10/07/2014, 08:30 (GMT+7)

Sau 3 năm xây dựng NTM, số tiêu chí trung bình mà huyện Cái Nước (Cà Mau) đạt được là 8.

Cái Nước đi từng bước vững chắc
Nhờ công tác tuyên truyền tốt nên người dân rất tích cực tham gia xây dựng NTM

Trước khi bắt tay vào xây dựng NTM, số tiêu chí trung bình của huyện mới chỉ đạt 1,4. Đối với vùng đất xa xôi, chậm phát triển như Cái Nước, đạt được như vậy thật đáng ghi nhận.

Để có được thành công hiện nay, ngay từ khi mới bắt tay vào thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền.

Công tác tuyên truyền được tiến hành bằng nhiều hình thức. Tính đến cuối năm 2013, các cơ quan chức năng huyện Cái Nước đã  tổ chức được 2.734 cuộc họp với sự góp mặt của 132.738 lượt đoàn viên, đội viên cùng nhân dân tham gia.

Đài Phát thanh huyện Cái Nước đã mở chuyên mục NTM phát sóng 1 lần/tuần để phục vụ công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, các công tác tuyên truyền khác như: phát tờ rơi, sổ tay, xây dựng panô, cổng trào… đều được thực hiện nhằm tuyên truyền đến từng người dân, hộ dân trong huyện Cái Nước.

“Chính vì chú trọng công tác tuyên truyền đến người dân, giúp người dân thấm nhuần tư tưởng xây dựng NTM là làm cho mình nên khi thực hiện các tiêu chí cần huy động sức dân luôn được bà con hết mình ủng hộ. Người dân tham gia tích cực bằng nhiều hình thức: Góp công sức, tiền, hiến đất xây trường học, trụ sở văn hóa, đường GTNT…

Tính từ khi bắt tay vào xây dựng NTM đến nay, nhân dân trong huyện đã ủng hộ hơn 140 tỷ đồng, qua đó góp phần cùng các nguồn lực khác thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM", ông Nguyễn Thanh Giảng, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Cái Nước cho biết.

Ngoài việc tổ chức phát động toàn huyện chung sức xây dựng NTM, Chủ tịch UBND huyện còn kêu gọi các tổ chức DN và các nhà hảo tâm, con em trong huyện sinh sống và làm việc trên mọi miền cùng đóng góp xây dựng NTM.

Ban Chỉ đạo còn giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị và các DN Nhà nước có trách nhiệm đầu tư, đỡ đầu, kể cả tư vấn cho các xã về phương pháp, cách làm để việc xây dựng NTM phát huy tối đa hiệu quả.

Cách làm sáng tạo trong việc huy động nguồn lực này đã giúp huyện tăng tiềm lực tài chính xây dựng NTM. Tổng nguồn vốn đầu tư trên địa bàn các xã 3 năm qua (từ năm 2011 đến năm 2013) là hơn 1.604 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chỉ chiếm 362 tỷ đồng.

Từ những việc làm sáng tạo và sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân huyện Cái Nước, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM đã đưa ra chỉ tiêu, kế hoạch phấn đấu đến hết năm 2014, số tiêu chí trung bình của huyện sẽ tăng lên trên 10 tiêu chí.

Đặc biệt, 2 xã điểm là xã Phú Hưng và Hưng Mỹ lần lượt đạt 13 và 16 tiêu chí vào cuối năm nay và sẽ chú trọng đầu tư, đến hết năm 2015, hai xã điểm này sẽ về đích theo đúng kế hoạch đề ra.

Ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước, cho biết: Để phấn đấu đạt chỉ tiêu trên cần đẩy mạnh thi đua giữa các xã trong huyện với chủ đề “Cái Nước chung sức xây dựng NTM”; tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển SX nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, coi đây là tiền đề quan trọng để huy động sức dân trong phong trào xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến tất cả các cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng trong việc thực hiện Chương trình MTQG. Huy động tối đa nguồn lực, tập trung đa dạng các nguồn vốn, lồng ghép các chương trình, dự án khác nhau để đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành xây dựng NTM theo đúng kế hoạch đặt ra.

NAM LONG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận