Thứ bảy, 21/09/2019 08:52 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Cánh tính thời gian Bảo hiểm xã hội

11/03/2015, 06:14 (GMT+7)

Thông tư số 101/2014 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động thương binh và xã hội sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 148/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật BHXH bắt buộc đối với quân nhân...

Bạn đọc gửi từ hòm thư: tranhonglam82@gmail.com hỏi:

Tôi vào học Đại học Nông nghiệp từ tháng 11/1974, đến tháng 5/1975 tôi tham gia quân đội, tháng 11/1975 trong quá trình luyện tập bị chấn thương (không được hưởng chế độ thương tật) và được xuất ngũ trở lại trường đại học học tập tiếp. Sau khi tốt nghiệp đại học tháng 2/1981, tôi được phân công công tác và làm việc liên tục cho đến nay được nghỉ hưu (1/3/2015).

Xin luật sư cho biết thời gian để tính hưởng chế độ bảo hiểm của tôi như thế nào? Có được tính liên tục từ tháng 5/1975 (tức là từ thời gian tham gia quân đội) đến nay không? Nếu được tính thì được căn cứ vào văn bản Nhà nước hiện hành nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư số 101/2014 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động thương binh và xã hội sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 148/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật BHXH bắt buộc đối với quân nhân… Bổ sung Khoản 9 a vào Phần C Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH như sau:

Quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, DN Nhà nước, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc các DN thuộc các thành phần kinh tế, HTX, hộ kinh tế cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác (gọi chung là đơn vị; bao gồm cả người làm việc tại y tế xã, phường, thị trấn, giáo viên mầm non hoặc giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 1/1/1995 được tính hưởng bảo hiểm xã hội sau đó chuyển sang các đơn vị trong và ngoài Nhà nước) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cả năm chế độ mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2002; Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8 tháng 11 năm 2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2005; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6 tháng 5 năm 2010; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội.

Từ quy định trên, áp dụng vào trường hợp của anh, khi phục viên anh tiếp tục học đại học, sau ra trường công tác mới đóng BHXH, nên anh sẽ không được tính cộng thời gian trong quân đội để tính thời gian đóng BHXH khi nghỉ hưu.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận