Thứ tư, 22/08/2018 07:00 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chế độ chính sách đối với TNXP

06/02/2018, 06:35 (GMT+7)

Các điều kiện để hưởng chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở Miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975 được quy định trong Luật Thanh niên ngày 29/11/2005 và Nghị định 112/2017 ngày 6/10/2017 của Chính phủ...

Bạn đọc gửi từ địa chỉ:huynhngocthugt@gmail.com hỏi: 

Bà ngoại em trong kháng chiến chống Mỹ có tham gia thanh niên xung phong cơ sở miền Nam giai đoạn 1965 đến 1975, hiện tại bà em chưa hưởng chế độ nào của Nhà nước. Xin luật sư cho biết những điều kiện để được hưởng chế độ đối với thanh niên xung phong ở miền Nam. 

Trả lời:

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29/11/2005 và Nghị định 112/2017 ngày 6/10/2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở Miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975 thì người được hưởng chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

1. Được huy động tham gia kháng chiến theo Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam lần thứ nhất ngày 26/3/1965.

2. Tham gia tổ chức thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam do Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam hoặc chính quyền cách mạng cấp khu, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thành lập dưới các hình thức tổ chức như: Đại đội, trung đội, phân đội, tiểu đội, đội hoặc lấy tên đơn vị thanh niên xung phong gắn với địa danh, cấp hành chính.

3. Độ tuổi tham gia thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam từ 16 đến 30 tuổi. Trường hợp đặc biệt dưới 16 tuổi, có sức khỏe tốt, tình nguyện gia nhập thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam và được các đơn vị thanh niên xung phong cơ sở chấp thuận nhưng không dưới 14 tuổi.

4. Có thời gian hoạt động tại cơ sở (xã, ấp, liên xã, liên huyện) từ ngày 26/3/1965 đến ngày 30/4/1975.

5. Phương thức hoạt động không tập trung.

6. Thực hiện một trong các nhiệm vụ sau:

a) Làm giao liên dẫn đường, diệt ác ôn và chống tề;

b) Làm công tác địch vận, tổ chức hoạt động liên lạc với những người của cách mạng hoạt động trong tổ chức của địch;

c) Bảo vệ và chăm, nuôi cán bộ cách mạng;

d) Trực tiếp tải thương, tiếp đạn phục vụ lực lượng vũ trang chính quy, và lực lượng vũ trang địa phương;

đ) Trực tiếp vận chuyển vũ khí, lương thực, thực phẩm, thuốc men, tài liệu từ vùng địch chiếm đóng ra căn cứ và ngược lại;

e) Lập ấp, xã chiến đấu, tham gia xây dựng chiến hào, làm đường phục vụ kháng chiến; phá hủy cơ sở hạ tầng, phương tiện, thiết bị phục vụ chiến tranh của địch;

g) Tham gia phục vụ chiến đấu hoặc tham gia phục vụ các chiến trường khi có yêu cầu của cấp trên;

h) Tham gia thực hiện một số nhiệm vụ khác do tổ chức cách mạng phân công.

Từ quy định nêu trên, bạn nghiên cứu và đối chiếu xem bà ngoại của bạn đã có đủ điều kiện nêu trên chưa. Nếu đủ các điều kiện trên thì bà sẽ được hưởng các chế độ chính sách theo Nghị định này.

LS MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận