Thứ bảy, 25/05/2019 05:00 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chế độ tử tuất của người lao động

05/07/2010, 12:16 (GMT+7)

Bạn Đào Thị Thúy Hằng gửi từ địa chỉ email: thuonghang76@gmail.com hỏi:

Mẹ cháu trước đây là giáo viên nghỉ hưu, có đóng BHXH theo quy định. Do ốm đau nên mẹ cháu mất vào tháng 8/2004; bố cháu cũng là giáo viên nhưng do hoàn cảnh nên bố cháu đã nghỉ mất sức. Lúc mẹ cháu mất thì bố cháu đã hết thời hạn hưởng lương cách đó 20 năm và lúc mẹ mất, bố cháu 62 tuổi; hiện giờ bố cháu đã 68 tuổi, tuổi già, sức yếu cộng với bệnh tật nữa nên bố cháu cũng không làm được việc gì. Cháu xin hỏi, trường hợp của bố cháu có được hưởng chế độ tử tuất của mẹ cháu hay không?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Lao động, Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành thì mẹ bạn là người đang hưởng lương hưu mà mất thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng bao gồm:

+ Con chưa đủ 15 tuổi bao gồm: Con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú đã được pháp luật công nhận, con đẻ mà khi người chồng chết người vợ đang mang thai; con chưa đủ 18 tuổi nếu còn đi học; con từ đủ 15 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

+ Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ.

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Những thân nhân quy định như đã nêu trên phải không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng thu nhập hàng tháng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

Từ những quy định như đã nêu, đối chiếu với trường hợp của bố bạn thì khi mẹ bạn mất bố bạn đã trên 60 tuổi lại không có thu nhập nên đủ điều kiện để được hưởng trở cấp tiền tuất hàng tháng.

Bạn cần làm đơn trình bày và đề nghị cơ quan BHXH xem xét lại để đề nghị cho bố bạn được hưởng chế độ tiền tuất theo quy định.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận