Thứ hai, 21/10/2019 01:40 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chi cục Kiểm ngư vùng I chọn được nhà thầu cung cấp nhiên liệu

08/04/2019, 19:34 (GMT+7)

Căn cứ Quyết định số 75 /QĐ - KNVI ngày 29/3/2019 của Chi cục Kiểm ngư Vùng I về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Cung cấp nhiên liệu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động thủy sản trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ; tuần tra giám sát thực hiện hiệp định hợp tác nghề cá Việt Nam – Trung Quốc trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ; di chuyển tranh trú bão cho các Tàu kiểm ngư năm 2019,

Chi cục Kiểm ngư Vùng I thông báo tới nhà thầu tham dự thầu gói thầu nêu trên các nội dung như sau:

I. Kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Nam Định. Địa chỉ: Km 132 + 200 Quốc lộ 10, Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

2. Giá hợp đồng: 20.878.866.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỉ, tám trăm bẩy mươi tám nghìn triệu, tám trăm sáu mươi sáu nghìn đồng), đã bao gồm đầy đủ thuế VAT, phí, lệ phí theo quy định và chi phí vận chuyển đến nơi giao hàng;

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước – Chi thủy sản và dịch vụ thủy sản – kinh phí không thường xuyên giao cho Chi cục Kiểm ngư Vùng I năm 2019;

4. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

II. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn:

Kính mời nhà thầu được lựa chọn có tên tại mục I đến hoàn thiện và ký hợp đồng vào thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 01/4/2019.

- Địa điểm: Tại phòng họp Chi cục Kiểm ngư Vùng I - Địa chỉ: Số 01/103 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Đang được quan tâm

Gửi bình luận