Chủ nhật, 20/10/2019 08:06 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chính sách đối với người chấp hành xong hình phạt tù

27/03/2018, 06:35 (GMT+7)

Chính sách đối với người chấp hành xong hình phạt tù được quy định theo Thông tư số 44/2016 ngày 28/12/2016 của Bộ LĐ, TB- XH...

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: vanlam@gmail.com xin hỏi luật sư về trường hợp người đã đi tù về được hỗ trợ khi tiếp tục đi học tại các trường cao đẳng, trung cấp và hỗ trợ vay vốn làm ăn. Tại sao cũng là đối tượng đi tù về được vay vốn nhưng mức vốn cho vay ở mỗi địa phương lại khác nhau?

Xin cảm ơn luật sư!

Trả lời:

Thông tư số 44/2016 ngày 28/12/2016 của Bộ LĐ, TB- XH hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, quy định người chấp hành xong án phạt tù tham gia đào tạo nghề nghiệp được hỗ trợ như sau:

a) Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng:

- Được miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 và các văn bản hướng dẫn;

- Được hưởng chính sách nội trú theo quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/ 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng và các văn bản hướng dẫn.

b) Đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng: được hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn và tiền đi lại theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng và các văn bản hướng dẫn.

Trường hợp người chấp hành xong án phạt tù không thuộc đối tượng hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định như đã nêu trên, Sở LĐ, TB- XH phối hợp với các cơ quan liên quan trình UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho các đối tượng này. Nguồn kinh phí được đảm bảo từ quỹ hòa nhập cộng đồng, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và các nguồn khác theo quy định.

c) Về vay vốn đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm

- Người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn đào tạo nghề nghiệp được vay vốn theo quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên và các văn bản hướng dẫn.

- Người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm được vay vốn theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và các văn bản hướng dẫn.

- Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội địa phương, Sở LĐ, TB- XH phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND cấp tỉnh sử dụng các nguồn tín dụng khác để hỗ trợ cho vay ưu đãi đối với người chấp hành xong án phạt tù phát triển sản xuất, tạo việc làm.

LS MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận