Thứ ba, 25/09/2018 06:01 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

11/10/2012, 09:38 (GMT+7)

Tôi là một bác sĩ chuyên khoa đã nghỉ chế độ. Nay tôi muốn mở phòng khám chữa bệnh thì hồ sơ xin giấy phép được quy định như thế nào?

Bạn đọc gửi từ hòm thư: ninhkieusau@gmail.com xin hỏi:

Tôi là một bác sĩ chuyên khoa đã nghỉ chế độ. Nay tôi muốn mở phòng khám chữa bệnh thì hồ sơ xin giấy phép được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Luật Khám chữa bệnh và Thông tư số 41/2011/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam được quy định như sau:

+ Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu 1 quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này và hai ảnh 4x6cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nộp đơn;

Bản sao có chứng thực văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) cấp;

Giấy xác nhận quá trình thực hành;

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) nơi cư trú hoặc xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác;

Phiếu lý lịch tư pháp (chỉ áp dụng khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp có hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp);

+ Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người bị mất hoặc bị hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh: Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu 1 quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này và hai ảnh 4x6cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nộp đơn.

+ Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp bị thu hồi theo quy định tại các Điểm c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu 2 quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này và hai ảnh 4x6cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nộp đơn;

Các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ giấy xác nhận quá trình thực hành;

Giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo quy định của Bộ Y tế.

Trên đây là những quy định chung, bạn cần nghiên cứu thêm Luật Khám chữa bệnh để vận dụng khi hành nghề.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận