Thứ sáu, 19/04/2019 11:29 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Công chức cấp xã

17/06/2013, 09:41 (GMT+7)

Nếu bạn là công chức, viên chức được điều động về công tác ở xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thì được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 116 của Chính phủ.

Bạn đọc gửi từ hòm thư: diachinhphongphu@gmail.com xin hỏi:

Tôi là Võ Trung Ấn, công tác tại một xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Trà Vinh. Vào 2011, tôi nhận quyết định của UBND huyện về nhận công tác của một xã đặt biệt khó khăn theo Quyết định 18/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về chế độ trợ cấp đối với người có bằng đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn và HTX nông nghiệp trong tỉnh Trà Vinh. Hiện nay ở xã tôi đang công tác được hưởng theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong LLVT công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Vậy tôi có được hưởng theo Nghị định 116 không?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong LLVT công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Thông tư liên tịch số 08/2011 ngày 31/8/2011 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong LLVT công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định đối tượng áp dụng bao gồm:

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong LLVT công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân;

Các đối tượng quy định nêu trên công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại nghị định này.

Đối tượng quy định nêu trên bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày nghị định này có hiệu lực thi hành.

Theo nghị định của Chính phủ về cán bộ, công chức cấp xã quy định: Công chức được điều động, tiếp nhận đến làm việc ở xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Từ quy định trên, áp dụng đối với trường hợp của bạn, nếu bạn là công chức, viên chức được điều động về công tác ở xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thì được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 116 của Chính phủ.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận