Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Đẩy mạnh CNH - HĐH nông nghiệp gắn với xây dựng NTM

Thứ Sáu 21/08/2015 , 06:40 (GMT+7)

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ NN-PTNT, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng NTM”.

15-02-17_dsc00460
Bộ trưởng Cao Đức Phát: “Vai trò của nông nghiệp, nông thôn phải được nhận thức sâu sắc hơn”

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ NN-PTNN Cao Đức Phát và Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Vũ Văn Phúc chủ trì.

Không thể nhanh, nhưng cũng không được chậm

Phát biểu tại Hội thảo, ông Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, cho biết, qua 30 năm đổi mới, tăng trưởng GDP của khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản bình quân đạt 3,7%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại.

Tính đến hết năm 2014, đóng góp GDP của khu vực này trong nền kinh tế còn hơn 18%, tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm từ 70% trong những năm 1990 còn khoảng 47%. Kim ngạch XK nông, lâm, thủy sản đạt trên 30 tỷ USD vào năm 2014.

Cơ giới hóa, điện khí hóa, thủy lợi hóa, ứng dụng công nghệ cao và kỹ thuật hiện đại trong SXNN, nòng cốt là HTX từng bước được đổi mới.

Chương trình xây dựng NTM đạt được những kết quả quan trọng. Đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân được cải thiện; chính trị - xã hội, trật tự an toàn khu vực nông thôn được ổn định.

“Tuy nhiên, quá trình CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn những năm qua diễn ra còn chậm so với mục tiêu cũng như so với các nước đi trước ở cùng giai đoạn phát triển như nước ta.

Chất lượng sản phẩm, hiệu quả SXNN chưa cao; năng suất lao động và thu nhập của nông dân còn thấp. Tỷ trọng lao động trong nông nghiệp còn lớn...

Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức, chưa có đột phá về thể chế để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả nguồn lực phát triển theo cơ chế thị trường. Chưa xác định rõ những ngành, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần ưu tiên trong chính sách công nghiệp quốc gia cho từng giai đoạn…”, ông Huệ nói.

Ở một góc nhìn khác, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, nông nghiệp nông thôn nước ta vẫn là khu vực chậm phát triển và phát triển thiếu bền vững.

Thậm chí đang còn không ít khó khăn như đầu tư cho nông, lâm nghiệp, thủy sản chưa tương xứng với vị trí, vai trò của ngành, thị trường nông thôn yếu kém tác động tiêu cực đến “đầu vào” và “đầu ra” của SXNN, một số chính sách của Nhà nước lại chưa đủ mạnh để kích thích sản xuất nông nghiệp…

Để đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn, theo Bộ trưởng, cần phải nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí quan trọng của nông nghiệp, nông thôn; Tập trung cao hơn với những dự án thiết thực cụ thể để đẩy nhanh CNH- HĐH nông nghiệp, nông thôn;

Giành một tỷ lệ tương xứng các nguồn vốn huy động được để đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; Đổi mới chính sách và khơi thông các điểm nghẽn để thực sự giải phóng sức sản xuất ở nông thôn và thu hút các nguồn lực cho phát triển toàn diện.

Đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng NTM không thể làm nhanh nhưng không nên quá chậm.

Phải thay đổi tư duy SX

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam, nhận định, kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới nền nông nghiệp nước ta đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng tạo tiền đề cho quá trình CNH, HĐH đất nước.

15-02-17_dsc_2231
CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng NTM là tiền đề nâng cao đời sống nông dân

Tuy nhiên nền nông nghiệp Việt Nam vẫn là nền nông nghiệp của một nước đi sau. Phương thức và tổ chức SX lạc hậu, mức độ gắn kết của khu vực nông nghiệp còn thấp, chất lượng của đa số sản phẩm nông nghiệp chưa cao, giá trị thấp.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, để nền SXNN phát triển bền vững, cạnh tranh với nền nông nghiệp thế giới, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân, cần phải thay đổi tư duy SX từ SX cái ta có sang SX cái thị trường cần, SX các mặt hàng có lợi thế theo từng vùng, từng tỉnh, từ đó xây dựng lợi thế quốc gia.
Trong mô hình SX, cần phải liên kết tạo ra những sản phẩm mới chất lượng cao, năng suất cao, liên kết các DN, gắn SX tiêu thụ với chế biến…
“Giá trị bình quân SXNN hiện nay mới đạt 120-130 triệu đồng/ha là quá thấp, vì vậy, cần phải đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa nông nghiệp, nhằm nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả sản phẩm cạnh tranh được với thế giới….”, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định.

Từ nhận định trên, GS Thắng cho rằng, cần giải quyết những “điểm nghẽn” và khắc phục những hạn chế hiện nay trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Sản xuất nông nghiệp cần chuyển từ chỗ chú trọng sản lượng sang chú trọng chất lượng và giá trị, sang một nền nông nghiệp hiện đại với năng suất cao, giá trị gia tăng lớn dựa vào công nghệ ít gây ô nhiễm và thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Đặc biệt cần thay đổi mô hình SX nhỏ lẻ thiếu liên kết sang mô hình SX nông nghiệp với quy mô lớn, thu hút các DN đầu tư ứng dụng KHCN vào SX để tham gia được vào chuỗi cung ứng sản phẩm, mở rộng thị trường quốc tế, thâm nhập vào những thị trường khó tính của các nền kinh tế phát triển”, GS Thắng đề xuất.

Bàn về một số giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, cho rằng, cần hoàn thiện thể chế phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Trước mắt cần làm rõ địa vị pháp lý của trên 10 triệu hộ nông dân với tư cách là đơn vị kinh tế tự chủ, đóng vai trò cơ bản trong SXNN. Cùng với đó xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, SX hàng hóa lớn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu SX nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh.

“Đẩy mạnh việc ứng dụng KHCN và tiến bộ kỹ thuật vào SX, phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch nhằm đảm bảo ATVSTP, bảo vệ môi trường sinh thái. Đặc biệt cần tập trung nguồn lực cho phát triển một số ngành hàng chiến lược, những ngành hàng mà Việt Nam có lợi thế so sánh trong thương mại quốc tế”, TS Cung đề nghị.

Nhận định nền nông nghiệp Việt Nam vẫn thiếu hai thành tố cơ bản là DN và cơ chế cạnh tranh theo chuỗi, TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, cần thay đổi tư duy trong SXNN, từ bỏ việc theo đuổi năng suất lớn sang việc SX lấy hiệu quả chất lượng có giá trị gia tăng cao theo chuỗi để từ đó chuyển sang nền nông nghiệp sạch công nghệ cao.

“Cần khẳng định vai trò trụ cột, dẫn dắt của DN trong SXNN với nông dân làm nền tảng và HTX đóng vai trò kết nối giữa DN với nông dân trong phát triển nông nghiệp”, TS Thiên cho hay.

Trước yêu cầu hội nhập sâu rộng với thế giới, nâng cao sức cạnh tranh của nông nghiệp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, hiện Việt Nam có 70% dân số sinh sống khu vực nông thôn, gần 50% lao động hoạt động trong nông nghiệp, vì vậy phát triển nông nghiệp, nông thôn mang ý nghĩa quan trọng.

Dấu ấn nhiệm kỳ ở Hà Tĩnh: Cán bộ, đảng viên tiên phong

Dấu ấn nhiệm kỳ ở Hà Tĩnh: Cán bộ, đảng viên tiên phong

Nông thôn mới 15/07/2020 - 06:35

Hơn một thập kỷ xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên dẫn đầu tỉnh từ phong trào xây dựng vườn mẫu đến xã đạt chuẩn rồi chuẩn NTM nâng cao.

Đề nghị xét, công nhận huyện Vĩnh Tường đạt chuẩn nông thôn mới

Đề nghị xét, công nhận huyện Vĩnh Tường đạt chuẩn nông thôn mới

Nông thôn mới 14/07/2020 - 19:14

Chiều 13/7, BCĐ thực hiện các chương trình MTQG tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị thảo luận bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Vĩnh Tường đạt chuẩn nông thôn mới.

Huyện thứ 4 của Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM

Huyện thứ 4 của Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM

Nông thôn mới 14/07/2020 - 15:49

100% thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương đã bỏ phiếu công nhận huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn huyện NTM.

Sức bật từ đề án nông thôn mới cấp thôn, bản

Sức bật từ đề án nông thôn mới cấp thôn, bản

Nông thôn mới 14/07/2020 - 10:56

Năm 2013, Thanh Hóa thí điểm mô hình NTM cấp thôn, bản miền núi sau đó ban hành bộ tiêu chí, thực hiện toàn tỉnh. Bộ mặt thôn bản miền núi nay đã khởi sắc.

Nam Định hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nam Định hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nông thôn mới 13/07/2020 - 14:24

Nam Định đặt mục tiêu năm 2020 và cả giai đoạn 2021 - 2025 đó là hướng tới xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu.

Khen thưởng bằng công trình phúc lợi 1 tỷ đồng cho các xã đạt chuẩn

Khen thưởng bằng công trình phúc lợi 1 tỷ đồng cho các xã đạt chuẩn

Nông thôn mới 12/07/2020 - 07:28

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình vừa mới ký ban hành Quyết định số 1990/QĐ – UBND về việc khen thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018.

Phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới

Phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới

OCOP 12/07/2020 - 07:25

Toàn huyện Châu Thành (Đồng Tháp) hiện có 4 làng nghề, 18 HTX, 332 tổ hợp tác và 12 hội quán đang hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều ngành nghề chủ lực khác nhau.

Bình đẳng giới trong xây dựng nông thôn mới còn nhiều giới hạn

Bình đẳng giới trong xây dựng nông thôn mới còn nhiều giới hạn

Nông thôn mới 11/07/2020 - 19:02

Hướng tới bình đẳng giới đã và đang một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới.

Công nhận Đức Thọ đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Công nhận Đức Thọ đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Nông thôn mới 11/07/2020 - 16:28

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 994/QĐ-TTg công nhận huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM năm 2020.

Về thăm xã đầu tiên đạt chuẩn NTM nâng cao

Về thăm xã đầu tiên đạt chuẩn NTM nâng cao

Nông thôn mới 11/07/2020 - 09:06

Xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa) vừa tổ chức đón nhận xã đầu tiên của tỉnh Phú Yên đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Tỉnh Thừa Thiên- Huế công nhận 6 sản phẩm OCOP đợt I năm 2002

Tỉnh Thừa Thiên- Huế công nhận 6 sản phẩm OCOP đợt I năm 2002

Nông thôn mới 11/07/2020 - 09:03

Trong 6 sản phẩm OCOP được UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế công nhận đợt I năm 2020, có 3 sản phẩm đạt 4 sao và 3 sản phẩm đạt 3 sao.

Hòa Bình đổi thay nhờ chương trình nông thôn mới

Hòa Bình đổi thay nhờ chương trình nông thôn mới

Nông thôn mới 10/07/2020 - 16:51

Đường sá xanh – sạch – đẹp là cụm từ đánh giá toàn diện sự thay da đổi thịt của huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) sau thời gian triển khai xây dựng nông thôn mới.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Đồng Nai: Vay vốn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng mạnh

Đồng Nai: Vay vốn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng mạnh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai đang giải quyết cho vay vốn trong lĩnh vực không phải đảm bảo bằng tài sản nông nghiệp, nông thôn…

Làng nông thôn mới ở Giang Tô

Làng nông thôn mới ở Giang Tô

Mô hình xã hội tiểu khang hay thịnh vượng vừa phải vẫn luôn là giấc mơ từ hàng ngàn năm nay của người nông dân Trung Quốc. Câu chuyện dưới đây là một ví dụ.

Nam Định: Phấn đấu năm 2025 có 300 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên

Nam Định: Phấn đấu năm 2025 có 300 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên

Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, ngành nông nghiệp tỉnh Nam Định đã hoàn thành vượt mức các mục tiêu chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020.