Chủ nhật, 24/06/2018 08:26 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Điều chỉnh trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc

12/09/2017, 06:35 (GMT+7)

Cùng với việc điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp BHXH nói chung thì cán bộ cấp xã đã nghỉ việc trước đây cũng được điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng.

Các bác Trần Văn Nẫm ở Hà Giang, Nguyễn Xuân Việt ở Quảng Ninh và một số bạn đọc gửi về chuyên mục Luật sư của bạn, Báo Nông nghiệp Việt Nam đơn thư hỏi về việc Chính phủ điều chỉnh trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã đã nghỉ việc trước đây. Các bác muốn biết cụ thể về mức điều chỉnh này. Mong luật sư giải đáp giúp.

Trả lời:

Cùng với việc điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp BHXH nói chung thì cán bộ cấp xã đã nghỉ việc trước đây cũng được điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng.

Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng và Thông tư số 04/2017 ngày 17/7/2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/7/2017 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 và Quyết định số 111/ HĐBT ngày 13/10/1981.

Theo Thông tư này thì từ ngày 01/7/2017, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 76/2017 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng thêm 7,44% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2017, cụ thể như sau:

1. Công thức điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2017:

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01/7 /2017 =  Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/ 2017 x 1,0744.

Trong đó, mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2017 là mức trợ cấp quy định tại Khoản 2 và Điểm b Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995.

2. Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 của cán bộ xã già yếu nghỉ việc (đã làm tròn số theo công thức tính tại Khoản 1 Điều này) như sau:

a) Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: (1.568.000 + 150.000) đồng/tháng x 1,0744 = 1.846.000 đồng/tháng.

b) Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: (1.512.000 + 150.000) đồng/tháng x 1,0744 = 1.786.000 đồng/tháng.

c) Đối với các chức danh còn lại: (1.388.000 + 150.000) đồng/tháng x 1,0744 = 1.653.000 đồng/tháng.

Chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Trên đây là toàn bộ quy định và mức trợ cấp vừa được điều chỉnh, các bác nghiên cứu vận dụng.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận