Thứ tư, 29/01/2020 10:51 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Điều kiện được vay vốn

26/02/2013, 09:41 (GMT+7)

Một bạn đọc ở Hà Giang xin hỏi luật gia về chế độ, điều kiện được vay vốn đối với hộ dân vùng dân tộc đặc biệt khó khăn để phát triển SX; về thời hạn cho vay; gia hạn nợ đối với các khoản vay trước đây.

Một bạn đọc ở Hà Giang xin hỏi luật gia về chế độ, điều kiện được vay vốn đối với hộ dân vùng dân tộc đặc biệt khó khăn để phát triển SX; về thời hạn cho vay; gia hạn nợ đối với các khoản vay trước đây.

Trả lời:

Theo quy định tại Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 4/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay vốn phát triển SX đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 thì điều kiện được vay vốn được quy định như sau:

Các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 1 quyết định này, có nơi cư trú hợp pháp, có trong danh sách do UBND cấp xã lập và được UBND cấp huyện phê duyệt; Có phương án hoặc nhu cầu sử dụng vốn vay để SX, kinh doanh được chính quyền cùng các tổ chức chính trị - xã hội của thôn, bản hỗ trợ gia đình lập hoặc xác nhận; Phải sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, không được sử dụng khoản vốn vay để gửi lại vào các ngân hàng khác.

Về hình thức và mức vay vốn: Có thể vay một hoặc nhiều lần; Tổng mức vay không quá 8 triệu đồng/hộ; không phải dùng tài sản để bảo đảm tiền vay và được miễn lệ phí làm thủ tục hành chính trong việc vay vốn.

Về thời hạn cho vay: Căn cứ vào chu kỳ SX, kinh doanh và khả năng trả nợ của hộ vay vốn nhưng tối đa không quá 5 năm.

Về xử lý và gia hạn nợ: Trường hợp đến hạn trả nợ nhưng hộ vay vốn vẫn thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn và có nhu cầu tiếp tục sử dụng vốn vay thì căn cứ thực tế để xử lý cho phù hợp: Nếu hộ vay còn thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn và có nhu cầu tiếp tục sử dụng vốn được xem xét kéo dài thời gian trả nợ nhưng tối đa không quá 5 năm. Nếu hộ vay đã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn nhưng chưa thoát nghèo theo chuẩn nghèo và hộ gặp khó khăn tài chính tạm thời chưa có nguồn trả nợ thì có thể được xem xét kéo dài thời gian trả nợ, nhưng tối đa không quá 2,5 năm. Nếu hộ vay đã thoát nghèo theo chuẩn nghèo thì phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Trường hợp hộ vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì áp dụng lãi suất quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Lãi suất cho vay bằng 0,1%/tháng tương ứng với 1,2%/năm.

Xử lý rủi ro: Đối với các hộ gặp rủi ro do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh hoặc các khó khăn bất khả kháng khác không trả được nợ thì được xử lý rủi ro theo quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định hiện hành.

Trên đây là những quy định chung, bạn nghiên cứu vận dụng ở địa phương.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận