Thứ ba, 19/06/2018 03:50 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

11/10/2013, 10:32 (GMT+7)

Tôi làm trong một doanh nghiệp, có tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp. Từ năm 2012, một số công nhân trong doanh nghiệp nghỉ việc vì không đủ việc làm. Tôi xin hỏi về điều kiện để tôi và một số công nhân hưởng bảo hiểm thất nghiệp, thủ tục hồ sơ như thế nào?

Bạn Nguyễn Thị Nhạn ở Bình Dương xin hỏi:

Tôi làm trong một doanh nghiệp, có tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp. Từ năm 2012, một số công nhân trong doanh nghiệp nghỉ việc vì không đủ việc làm. Tôi xin hỏi về điều kiện để tôi và một số công nhân hưởng bảo hiểm thất nghiệp, thủ tục hồ sơ như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tạiNghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp thì điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

Người thất nghiệp là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ít nhất 1 ngày trong tháng đó.

Đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động theo quy định.

Hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 125 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định gồm:

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Người lao động khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp phải xuất trình Sổ bảo hiểm xã hội hoặc bản xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Trên đây là những quy định chung, bạn nghiên cứu vận dụng.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận