Chủ nhật, 15/09/2019 06:59 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Đối tượng được hỗ trợ vay vốn

23/03/2015, 06:10 (GMT+7)

Đối tượng và phạm vi áp dụng cho chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt khu vực miền Trung được quy định tại Nghị định số 48/2014 ngày 28/8/2014 của Chính phủ.

Ông Huỳnh Văn Bé ở tỉnh Quảng Ngãi hỏi:

Hiện nay tại địa phương tôi đang thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo vay vốn để xây dựng nhà ở chống bão lụt. Chúng tôi thấy xã đã triển khai cho một số hộ được vay vốn, còn gia đình tôi và 5 hộ nữa đã có danh sách nhưng xã thông báo hẹn đến đợt 3. Xin hỏi việc chia thành đợt có hộ trước, sau là do xã làm hay Nhà nước quy định? Nếu quy định thì ở văn bản nào và nội dung của văn bản ra sao.

Xin cảm ơn luật gia.

Trả lời:

Tại Nghị định số 48/2014 ngày 28/8/2014 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt khu vực miền Trung thì đối tượng và phạm vi áp dụng được quy định như sau:

Hộ gia đình được hỗ trợ theo quy định của Quyết định này phải có đủ các điều kiện sau:

Là hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 1 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015, có trong danh sách hộ nghèo do UBND cấp xã quản lý tại thời điểm quyết định này có hiệu lực thi hành và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi quyết định này có hiệu lực thi hành tối thiểu 2 năm.

Chưa có nhà ở kiên cố có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5m trở lên tính từ nền nhà; hoặc có nhà ở kiên cố nhưng chưa có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5m trở lên tính từ nền nhà; hoặc có nhà ở được hỗ trợ theo các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác của Nhà nước, địa phương và các tổ chức, đoàn thể nhưng chưa có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5m trở lên tính từ nền nhà.

Hộ không thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Về phạm vi áp dụng: Các hộ gia đình được hỗ trợ phải đang cư trú tại vùng thường xuyên xảy ra bão, lụt thuộc khu vực nông thôn hoặc tại các thôn, làng, buôn, bản, ấp, phum, sóc (sau đây gọi là thôn) trực thuộc phường, thị trấn; xã trực thuộc thị xã, thành phố thuộc 14 tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Luật cũng quy định xếp loại thứ tự ưu tiên hỗ trợ như sau: Hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật...); hộ gia đình đang sinh sống tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn; hộ gia đình đang cư trú tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; cuối cùng là các hộ gia đình còn lại.

Từ quy định nêu trên, mặc dù gia đình anh có danh sách thuộc đối tượng được hỗ trợ vay vốn để xây dựng nhà ở tránh bão, nhưng do đối tượng được hỗ trợ đông nên phải xét theo ưu tiên theo thứ tự là đúng pháp luật.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận