Chủ nhật, 15/09/2019 09:53 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở

16/01/2015, 07:42 (GMT+7)

Phạm vi áp dụng là các hộ gia đình được hỗ trợ phải đang cư trú tại vùng thường xuyên xảy ra bão, lụt thuộc khu vực nông thôn hoặc tại các thôn, làng, buôn, bản, ấp, phum, sóc

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: huynhphongqn@gmail.com hỏi:

Gia đình tôi nằm trong vùng thường xuyên xảy ra lũ lụt và thuộc hộ nghèo. Tôi muốn biết gia đình tôi có được hỗ trợ về nhà ở hay không và thủ tục xếp thứ tự ưu tiên ở xã được quy định như thế nào. Mong luật sư quan tâm trả lời.

Trả lời:

Theo chính sách mới nhất của Nhà nước được quy định tại Quyết định số 48/2014 ngày 28/8/2014 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở để phòng, tránh bão, lụt ở khu vực miền Trung quy định đối tượng và phạm vi áp dụng phải có đủ các điều kiện sau:

Là hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 1 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015, có trong danh sách hộ nghèo do UBND cấp xã quản lý tại thời điểm quyết định này có hiệu lực thi hành và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi quyết định này có hiệu lực thi hành tối thiểu 2 năm.

Chưa có nhà ở kiên cố có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5 m trở lên tính từ nền nhà; hoặc có nhà ở kiên cố nhưng chưa có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5 m trở lên tính từ nền nhà; hoặc có nhà ở được hỗ trợ theo các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác của Nhà nước, địa phương và các tổ chức, đoàn thể nhưng chưa có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5 m trở lên tính từ nền nhà.

Hộ không thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Phạm vi áp dụng là các hộ gia đình được hỗ trợ phải đang cư trú tại vùng thường xuyên xảy ra bão, lụt thuộc khu vực nông thôn hoặc tại các thôn, làng, buôn, bản, ấp, phum, sóc (sau đây gọi là thôn) trực thuộc phường, thị trấn; xã trực thuộc thị xã, thành phố thuộc 14 tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Thực hiện ưu tiên hỗ trợ trước cho các đối tượng theo thứ tự sau:

1. Hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật...).

3. Hộ gia đình đang sinh sống tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn.

4. Hộ gia đình đang cư trú tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.

5. Các hộ gia đình còn lại.

Trên đây là những quy định chung, gia đình bạn nghiên cứu xem gia đình đã thuộc đối tượng như văn bản nêu chưa và nếu thuộc đối tượng rồi thì cũng phải xếp thứ tự ưu tiên từ 1 đến 5 như luật gia đã viên dẫn.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận