Chủ nhật, 21/07/2019 04:15 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Dự báo sâu bệnh tuần từ 4-11/11

04/11/2013, 10:13 (GMT+7)

Các tỉnh phía Bắc, bệnh chồi cỏ tiếp tục gây hại trên ruộng mía lưu gốc bị nhiễm bệnh, hại nặng cục bộ; rệp xơ trắng tăng nhanh và gây cục bộ...

1. Các tỉnh phía Bắc

- Cây vụ đông: Các đối tượng dịch hại như sâu đục thân, sâu căn lá, chuột hại ngô; sâu cuốn lá; bọ nhảy và sâu ăn lá hại rau họ hoa thập tự phát sinh, gây hại nhẹ. Tuy nhiên, rệp hại tăng nhanh, cần theo dõi và phòng chống kịp thời.

- Cây sắn: Rệp sáp bột hồng, bệnh chổi rồng tiếp tục gây hại cục bộ.

- Cây mía: Bệnh chồi cỏ tiếp tục gây hại trên ruộng mía lưu gốc bị nhiễm bệnh, hại nặng cục bộ; rệp xơ trắng tăng nhanh và gây cục bộ.

- Cây chè: Rầy xanh, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ tiếp tục phát sinh gây hại.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

a) Trên lúa

- Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân tiếp tục gây hại trên lúa gieo và lúa lỡ vụ giai đoạn đòng trỗ.

- Bệnh đạo ôn hại cổ bông phát sinh, gây hại trên lúa mùa muộn và lúa rẫy ở Tây Nguyên và một số diện tích lúa lỡ vụ ở các tỉnh đồng bằng.

- Chuột tiếp tục gây hại cục bộ lúa gieo, đặc biệt các vùng gò đồi nơi có mưa lũ.

b) Trên cây trồng khác

- Rau màu: Sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy, sâu khoang... gây hại rau ăn lá; sâu xanh, sâu xám... hại ngô giai đoạn phát triển thân lá; sâu xanh, sâu khoang hại đậu đỗ giai đoạn phân cành, ra hoa.

- Cà phê: Rệp, bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt... tiếp tục hại phổ biến.

- Sắn: Bệnh chổi rồng, rệp sáp bột hồng, bệnh đốm lá... gây hại cục bộ.

- Cây dừa: Bọ cánh cứng tiếp tục gây hại ở các vùng trồng dừa.

3. Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu tiếp tục phát sinh, gây hại trên các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ. Cần khuyến cáo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện và xử lý kịp thời những diện tích có mật độ cao, nhằm hạn chế lây truyền bệnh VL, LXL.

- Bệnh đạo ôn hại lá, cổ bông tiếp tục phát sinh gây hại trên các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ. Khuyến cáo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng trừ bệnh kịp thời. Không phun thuốc phối trộn cùng với phân bón lá, tuân thủ nguyên tắc “4 đúng” khi sử dụng thuốc BVTV.

- Ốc bươu vàng tiếp tục phát sinh gây hại trên các trà lúa mới gieo cấy. Thực hiện các biện pháp tổng hợp để diệt trừ OBVngay đầu vụ và nghiêm cấm buôn bán, vận chuyển, phát tán và nhân nuôi ốc bươu vàng.

- Tiếp tục chỉ đạo gieo sạ tập trung, đồng loạt để né rầy.

Chú ý: Tổ chức thực hiện tốt Công văn số 3879 BNN-BVTV ngày 30/10/2013 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm của các tổ chức, cá nhân có hành vi buôn bán, vận chuyển, phát tán và nhân nuôi ốc bươu vàng.

KHUYẾN CÁO

Trên lúa:

- Rầy nâu phun Applaud 10WP (1,5 - 2 kg/ha), Wellof 3GR (12 kg/ha). Trường hợp áp lực rầy cao kết hợp rải Wellof 3GR và phun Hopsan 75EC hay Hoppecin 50EC.

- Sâu cuốn lá nhỏ phun Wellof 330EC; Mimic 20SC; Nouvo 3,6EC bướm rộ 5 - 7 ngày.

- Nhện gié phun Takare 2EC.

- Bệnh đạo ôn (lá, thân) phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện.

- Đạo ôn cổ bông, đốm vằn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm, cháy bìa lá phun ngừa bộ ba HAI-BBC (Beam 75WP, Carbenda super 50SC và Bonny 4SL) trước trổ 3 - 5 ngày và sau trổ đều.

Cây chè:

- Bọ cánh tơ phun Takare 2EC, Nouvo 3,6EC sáng sớm khi cánh còn ướt.

- Nhện đỏ phun Takare 2EC.

- Rầy xanh phun Applaud 10WP, Mospilan 3EC rầy tuổi còn nhỏ.

Cà phê:

- Bệnh thán thư (khô cành, khô quả) phun Carbenda supper 50SC hoặc Manozeb 80WP khi bệnh chớm xuất hiện, nếu bệnh nặng phun lại lần 2.

- Bệnh gỉ sắt phun Nicozol 12,5WP đều 2 mặt lá khi bệnh mới xuất hiện, bệnh nặng phun lập lại cách nhau 7 - 10 ngày.

CỤC BVTV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận