Thứ năm, 22/11/2018 02:42 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hậu Giang: Mỗi huyện xây dựng một xã đạt chuẩn NTM

26/10/2010, 10:28 (GMT+7)

UBND tỉnh Hậu Giang vừa phê duyệt đề án "Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Hậu Giang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020".

Theo đề án, đến năm 2015, Hậu Giang sẽ có 70% số xã được công nhận là xã văn hóa; mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng một xã đạt chuẩn NTM; 80% xã có nhà văn hóa, trong đó có 30% đạt diện tích chuẩn là 1.000m2, 60% nhà thông tin ấp đạt chuẩn diện tích; 90% gia đình đạt và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 15% gia đình văn hóa ở nông thôn làm giàu từ sản xuất nông nghiệp hàng hóa; 80% ấp đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa, trong đó có 30% ấp văn hóa đạt chuẩn cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội NTM...

Ngoài ra, đề án còn tập trung nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa thông tin ở nông thôn...

Đ.T.CHÁNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận