Thứ bảy, 23/06/2018 07:41 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hiểu rõ hơn quy định về tội mua bán người

17/04/2017, 06:40 (GMT+7)

Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc bằng thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi sau đây...

Bạn đọc gửi từ địa chỉ luongxuanthailc@gmail.com xin hỏi:

Tôi công tác ở vùng biên giới. Thực tế cho thấy các loại tội phạm buôn bán người diễn ra rất phức tạp và manh động, rất đang lo sợ. Tôi muốn biết những quy định mới của Bộ luật Hình sự 2015 có xử nghiêm khắc hơn loại tội phạm này để đấu tranh trừng trị không. Rất mong được luật sư chỉ dẫn.

Xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 150 BLHS năm 2015 quy định:

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc bằng thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác;

b) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;

c) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Vì động cơ đê hèn;

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

đ) Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

e) Đối với từ 02 đến 05 người;

g) Phạm tội 02 lần trở lên.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

d) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát;

đ) Đối với 06 người trở lên;

e) Tái phạm nguy hiểm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Như vậy so với điều l19 của BLHS năm 1999 thì “Tội buôn bán người” của BLHS năm 2015 có điểm mới là bộ luật đã quy định cụ thể các hành vi thực hiện tội phạm (dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc bằng thủ đoạn khác...) và các tình tiết để định khung hình phạt.

Về mức hình phạt, mức khởi điểm của khung hình phạt từ 5 năm tù đến 10 năm tù, cao hơn luật hiện hành, luật hiện hành (từ 2 năm đến 7 năm); khoản 3 có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù; có 4 khung hình phạt (luật hiện hành có 3 khung hình phạt); về hình phạt bổ sung thì mức phạt tiền cao hơn từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng (luật hiện hành từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng).

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận