Chủ nhật, 19/01/2020 06:18 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Hồ sơ hưởng BHTN

21/02/2013, 09:50 (GMT+7)

Giải quyết hưởng BHTN theo quy định tại Điều 126 Luật BHXH được quy định:

Bạn đọc gửi từ hòm thư: thanhphucbh@gmail.com xin hỏi:

Tôi và nhiều công nhân đang làm việc tại Đồng Nai rất quan tâm đến các chế độ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với người lao động. Cty tôi hiện nay cũng đang nằm trong tình trạng ít việc làm, một số các khâu phải dừng hoạt động. Người lao động chúng tôi rất quan tâm đến quy định như về điều kiện, hồ sơ hưởng BHTN.

Nay xin luật gia nêu cụ thể những quy định về vấn đề chúng tôi đang quan tâm.

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 1/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHTN quy định hồ sơ hưởng BHTN theo Điều 125 Luật BHXH được quy định gồm:

Đơn đề nghị hưởng BHTN theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định; Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Người lao động khi nộp hồ sơ hưởng BHTN phải xuất trình Sổ BHXH hoặc bản xác nhận của cơ quan BHXH về việc đóng BHTN.

Giải quyết hưởng BHTN theo quy định tại Điều 126 Luật BHXH được quy định:

Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày đăng ký thất nghiệp, người lao động phải trực tiếp nộp hồ sơ hưởng BHTN theo quy định tại Điều 37 của Nghị định này cho cơ quan lao động nơi người lao động đăng ký thất nghiệp hoặc cơ quan lao động nơi chuyển đến để hưởng BHTN. Trong thời hạn 20 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 37 của Nghị định này, cơ quan lao động có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét và giải quyết hưởng các chế độ BHTN; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ học nghề của người thất nghiệp, cơ quan lao động có trách nhiệm giải quyết; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 5 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan lao động, cơ quan BHXH thực hiện chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp hằng tháng hoặc trợ cấp một lần cho người lao động. Trường hợp, cơ quan BHXH không thực hiện việc chi trả theo đúng thời hạn quy định hoặc từ chối yêu cầu chi trả các chế độ BHTN không đúng quy định của pháp luật thì cơ quan BHXH phải có văn bản thông báo cho cơ quan lao động và người lao động biết và nêu rõ lý do.

Trên đây là nhưng quy định đã được sửa đổi bổ sung, bạn nghiên cứu, áp dụng.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận