Thứ bảy, 20/07/2019 03:57 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp đối với TNXP

09/01/2018, 06:35 (GMT+7)

Nghị định số 112/2017 ngày 6/10/2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với Thanh niên xung phong cơ sở ở Miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975, hướng dẫn lập hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp một lần, chế độ trợ cấp hằng tháng...

Chị Nguyễn Thị Mỹ ở huyện Giồng Trôm, Bến Tre hỏi:

Tôi đã tham gia thanh nhiên xung phong trong thời gian từ 1967 đến 1975. Nay chính quyền hướng dẫn làm hồ sơ nhưng bản thân tôi mất giấy tờ thì phải làm các thủ tục như thế nào? 

Trả lời:

Tại Nghị định số 112/2017 ngày 6/10/2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với Thanh niên xung phong cơ sở ở Miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975, hướng dẫn lập hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp một lần, chế độ trợ cấp hằng tháng như sau:

 1. Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp một lần:

a) Bản khai của đối tượng theo Mẫu số 1A hoặc thân nhân đối tượng (đối với đối tượng đã từ trần) theo Mẫu số 1B tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây chứng minh là thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam: Lý lịch cán bộ, công chức, viên chức hoặc lý lịch đảng viên khai trước năm 1995 trong đó có thể hiện thời gian tham gia thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam hoặc giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp như: Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị quản lý thanh niên xung phong; giấy chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe; giấy khen trong thời gian tham gia lực lượng thanh niên xung phong; giấy chứng nhận tham gia thanh niên xung phong; giấy điều động công tác, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ;

c) Trường hợp đối tượng không còn một trong các giấy tờ quy định tại điểm b khoản này thì phải có bản xác nhận của ít nhất 2 người làm chứng là những người trực tiếp huy động, tổ chức, quản lý thanh niên xung phong hoặc đồng đội của thanh niên xung phong trong đơn vị từ cấp đại đội trở xuống đã được công nhận là thanh niên xung phong theo Mẫu số 2 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

d) Trường hợp đối tượng không còn một trong các giấy tờ quy định tại điểm b khoản này và không có 2 người làm chứng xác nhận theo quy định tại điểm c khoản này thì đối tượng phải có đơn đề nghị theo Mẫu số 3A gửi UBND cấp xã nơi thanh niên xung phong cơ sở hoạt động xác nhận, UBND cấp xã nơi thanh niên xung phong cơ sở hoạt động có trách nhiệm xác nhận theo Mẫu số 3B tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này đối với đối tượng tham gia thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam hiện đăng ký thường trú ở địa phương khác.

 2. Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng:

a) Bản khai của đối tượng theo Mẫu số 4 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Một trong các giấy tờ chứng minh là thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 như đã nêu trên

c) Giấy khám sức khỏe theo quy định hiện hành.

LS MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận