Thứ hai, 25/06/2018 05:12 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hỗ trợ người có công về nhà ở

02/09/2014, 16:13 (GMT+7)

Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng phải bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát, bảo đảm phân bổ công bằng và hợp lý các nguồn lực hỗ trợ.

Bạn đọc gửi từ hòm thư: nguyeninh@gmail.com hỏi:

Tại địa phương tôi, vấn đề hỗ trợ người có công với cách mạng trong cải thiện nhà ở còn nhiều bất cập, nhất là kinh phí còn hạn hẹp nên duyệt cho hộ nào hỗ trợ trước, hộ nào hỗ trợ sau là chưa công bằng, minh bạch.

Qua chuyên mục tôi muốn được hiểu rõ hơn các nguyên tắc chung về việc hỗ trợ nhà ở cho người có công để vận dụng vào tình hình địa phương mình.

Trả lời:

Theo Pháp lệnh người có công, Quyết định số 22 và Thông tư số 09 ngày 1/7/2013 hướng dẫn thực hiện quyết định số 22/2013 ngày 26/4/2013 của Thủ tướng chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, thì nguyên tắc hỗ trợ được quy định như sau:

Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình có một hoặc nhiều người có công với cách mạng có nhà ở bị hư hỏng, dột nát (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây mà nay nhà ở đã bị hư hỏng, dột nát) để các hộ gia đình xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa nhà ở hiện có, bảo đảm nâng cao điều kiện nhà ở của người có công với cách mạng.

Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng phải bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát, bảo đảm phân bổ công bằng và hợp lý các nguồn lực hỗ trợ.

Việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở được thực hiện theo phương châm Nhà nước hỗ trợ và khuyến khích cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hộ gia đình; kết hợp, lồng ghép với các chương trình đầu tư, hỗ trợ khác của Trung ương và địa phương để phát huy hiệu quả chính sách.

Việc hỗ trợ người có công với cách mạng xây dựng mới nhà ở hoặc sửa chữa nhà ở phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

-Đối với trường hợp nhà ở phải phá dỡ để xây dựng lại thì nhà ở mới phải bảo đảm tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), có diện tích sử dụng tối thiểu là 30m2 (nếu là những hộ độc thân thì có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn 30m2 nhưng không thấp hơn 24m2), có tuổi thọ từ 10 năm trở lên;

-Đối với trường hợp nhà ở phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở thì sau khi sửa chữa phải bảo đảm tiêu chuẩn 2 cứng (khung - tường cứng, mái cứng), có tuổi thọ từ 10 năm trở lên, nhưng không yêu cầu phải đúng tiêu chuẩn về diện tích sử dụng.

Trên đây là những quy định chung, bạn có thể nghiên cứu cùng vận dụng.

LG/ MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận