Thứ bảy, 20/04/2019 07:16 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Hoạt động chi thường xuyên trong ngôi nhà tạm lánh

03/03/2014, 11:54 (GMT+7)

Xin hỏi ngân sách Nhà nước quy định chế độ chi tiêu cho trẻ em mô côi, không nơi nương tựa… đang ăn ở tại nhà tạm lánh.

Bạn đọc gửi từ hòm thư: thula67@gmail.com hỏi:

Tôi là công tác viên làm việc tại ngôi nhà tạm lánh xin hỏi ngân sách Nhà nước quy định chế độ chi tiêu cho trẻ em mô côi, không nơi nương tựa… đang ăn ở tại nhà tạm lánh được chi các khoản tiền là bao nhiêu, tại văn bản nào, xin luật gia nêu cụ thể.

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 213/2013/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, bị bỏ rơi, nhiễm HIV/AIDS, là nạn nhân của chất độc hóa học, khuyết tật nặng, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020, thì ngân sách Nhà nước bảo đảm chi hoạt động thường xuyên của ngôi nhà tạm lánh theo phân cấp ngân sách của Luật Ngân sách Nhà nước. Nội dung và mức chi thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành của Nhà nước đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và một số nội dung chi đặc thù sau:

- Lập hồ sơ trẻ em 30.000 đ/hồ sơ (bao gồm cả ảnh).

- Hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa được tiếp nhận, chăm sóc tại nhà tạm lánh: Mức hỗ trợ tối thiểu 30.000 đ/người/ngày.

- Hỗ trợ cho cán bộ được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý cho trẻ em. Mức chi thù lao là 10.000 đ/trẻ được tư vấn/lần tư vấn nhưng tối đa 500.000 đ/cán bộ/tháng.

- Mua tài liệu hướng dẫn chuyên môn về chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa.

- Mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết cho trẻ em; chi phí khám, chữa bệnh thông thường trong thời gian trẻ em lưu trú tại cơ sở: Cơ sở lập dự toán phù hợp với tình hình thực tế hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Hỗ trợ chi phí điều trị đối với trẻ em dưới 6 tuổi; trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng khi đi điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng không có thẻ bảo hiểm y tế. Mức hỗ trợ bằng mức quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho các đối tượng tương ứng. Đối với trẻ em không thuộc các đối tượng này nhưng không còn thân nhân, mức hỗ trợ bằng mức quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho đối tượng thuộc hộ nghèo.

- Chi phí đưa trẻ em đến cơ sở bảo trợ xã hội hoặc về nơi cư trú (nếu có). Mức chi theo giá phương tiện công cộng phổ thông áp dụng tại địa phương. Trường hợp bố trí bằng phương tiện của cơ quan, đơn vị, chi phí tính theo số km và tiêu hao nhiên liệu thực tế; trường hợp thuê xe bên ngoài thì giá thuê xe theo hợp đồng thỏa thuận và phù hợp với giá cả trên địa bàn cùng thời điểm.

Trên đây là những quy định cụ thể bạn nghiên cứu vận dụng.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận