| Hotline: 0983.970.780

Lệ Thủy khởi sắc từ nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư 19/07/2017 , 13:50 (GMT+7)

Qua hơn 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) ngày càng khởi sắc. 

6 năm qua, Lệ Thủy đã không ngừng huy động nội lực và tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của trên để xây dựng các tiêu chí theo kế hoạch, nhất là về giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân…

11-10-53_be_tong_ho_duong_lng_ngo_xom_o_x_son_thuy_thuy__le_thuy_
Bê tông hóa đường giao thông nông thôn

Từ năm 2011 đến nay, huyện huy động được hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM; trong đó, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước 459 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác 341 tỷ đồng; nguồn vốn do nhân dân đóng góp gần 100 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn trên, Lệ Thủy đã đầu tư xây dựng đạt chuẩn được 75 km đường liên xã, 114 km đường liên thôn, 181 km đường ngõ xóm, 139 km đường nội đồng, 72 km kênh mương và hơn 115 công trình thủy lợi khác phục vụ sản xuất. Hệ thống cơ sở hạ tầng khác như điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, trạm y tế xã, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn... được đầu tư xây dựng khang trang hơn.

Tính đến thời điểm hiện tại, Lệ Thủy có 22 xã đạt tiêu chí giáo dục, 24 xã đạt tiêu chí y tế, 17 xã đạt tiêu chí văn hóa, 18 xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm; có 11 xã đạt tiêu chí giao thông và 26/26 xã đạt tiêu chí quốc phòng và an ninh. Toàn huyện có 9/26 xã được công nhận đạt xã NTM, 6 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí, 8 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí và 3 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí.

Lệ Thủy đã đặt ra mục tiêu phân đấu trong năm 2017 này, sẽ có thêm 3 xã đạt chuẩn, tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 2,5% và thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 31,5 triệu đồng/người/năm.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Chính phủ giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Chính phủ giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Chính phủ ra nghị quyết giao nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện hiện kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Xây dựng nông thôn mới ở xã đồng bào Khmer

Xây dựng nông thôn mới ở xã đồng bào Khmer

Hiếu Trung (huyện Tiểu Cần – Trà Vinh) là xã có đông đồng bào Khmer sinh sống (chiếm hơn 32%), được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới từ năm 2014.

OCOP Cao Bằng: chậm mà chắc

OCOP Cao Bằng: chậm mà chắc

Tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình OCOP, nâng cao giá trị, thương hiệu các sản phẩm theo hướng không vội vàng, chậm mà chắc.