Thứ năm, 21/06/2018 01:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Người chưa thành niên phạm tội

15/10/2013, 10:23 (GMT+7)

Tôi có người cháu là người chưa thành niên phạm tội và đã được xét xử ở hai cấp. Tòa quyết định xử phạt cải tạo không giam giữ và giao cho xã giáo dục. Tôi muốn tìm hiểu thêm những quy định của pháp luật về các thủ tục ban đầu giáo dục tại xã, phường.

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: tuanvangic@gmail.com xin hỏi:

Tôi có người cháu là người chưa thành niên phạm tội và đã được xét xử ở hai cấp. Tòa quyết định xử phạt cải tạo không giam giữ và giao cho xã giáo dục. Tôi muốn tìm hiểu thêm những quy định của pháp luật về các thủ tục ban đầu giáo dục tại xã, phường.

Trả lời:

Luật Thi hành án hình sự và Nghị định số 10/2012/NĐ-CP ngày 7/2/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội được quy định như sau:

Thủ tục ban đầu là thông báo việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải chuyển bản sao bản án, quyết định của Tòa án cho UBND cấp xã, tổ chức xã hội, nhà trường được chỉ định giám sát, giáo dục người được giáo dục.

Trường hợp tổ chức xã hội hoặc nhà trường được chỉ định giám sát, giáo dục người được giáo dục, thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải đồng gửi bản sao bản án, quyết định của Tòa án cho UBND cấp xã nơi người được giáo dục cư trú để quản lý, theo dõi, chỉ đạo thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội theo quy định tại khoản 3 điều 113 của Luật Thi hành án hình sự và Nghị định số 10.

Trường hợp người được giáo dục đã thay đổi nơi cư trú, thì Chủ tịch UBND cấp xã kiểm tra, xác minh, báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện làm thủ tục chuyển bản án, quyết định của Tòa án áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đến nơi cư trú mới của người được giáo dục để tổ chức thi hành theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 11 của Nghị định này.

Trường hợp người được giáo dục bỏ trốn, Chủ tịch UBND cấp xã báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện ra quyết định truy tìm và tổ chức truy tìm. Khi phát hiện người được giáo dục bỏ trốn đang bị truy tìm, cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình có trách nhiệm báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền nơi gần nhất.

Khi tiếp nhận người được giáo dục, cơ quan tiếp nhận phải lập biên bản và đưa ngay người được giáo dục đến cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người được giáo dục bỏ trốn để thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện đã ra quyết định truy tìm đến nhận, đưa người được giáo dục trở về nơi cư trú để tiếp tục chấp hành.

Trên đây là những quy định, bạn nghiên cứu, tham khảo. 

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận