Thứ hai, 23/07/2018 10:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phụ cấp thu hút

18/11/2011, 16:00 (GMT+7)

Bạn đọc gửi từ hòm thư: phamtruyen2011@gmail.com xin hỏi:

Từ tháng 10/2004, tôi làm cán bộ không chuyên trách, phụ trách công tác văn thư của UBND xã Thạnh Trị (xã đặc biệt khó khăn), tôi không hưởng lương theo ngạch bậc mà chỉ hưởng mức phụ cấp sinh hoạt phí và tôi có tham gia đóng BHXH tự nguyện, đến tháng 9/2010 tôi được tuyển dụng vào ngạch công chức tư pháp.

Theo Thông tư 08/2011 hướng dẫn Nghị định 116/2010 của Chính phủ thì công chức có thời gian công tác và đóng BHXH ở xã đặc biệt khó khăn đủ năm trở lên mới được hưởng phụ cấp lâu năm theo Nghị định 116/2010.

Vậy trường hợp của tôi có được tính cả thời gian tôi tham gia BHXH tự nguyện và công tác ở xã đặc biệt khó khăn từ tháng 10/2004 đến nay để đủ điều kiện hưởng phụ cấp lâu năm theo Nghị định 116/2010 hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định 116 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định về phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, một số trợ cấp và thanh toán tiền tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong LLVT công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đối tượng áp dụng là: Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong LLVT công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn (bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành).

Nguyên tắc áp dụng: Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong LLVT thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó.

Về phụ cấp thu hút: Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau: Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo quy định trên thì bạn được hưởng các chế độ, chính sách tại Nghị định 116 vì Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2011 mà bạn được tuyển dụng vào ngạch công chức tư pháp từ tháng 9/2010. Thời gian làm việc trước đây bạn cũng được tính để hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định này.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận