| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ngãi: Xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản

Thứ Tư 31/08/2016 , 09:50 (GMT+7)

Thống kê của Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Ngãi cho thấy, số nợ trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh này hiện đã lên tới 273 tỷ đồng...

16-49-19_1
Nhiều địa phương chạy theo thành tích và quá chú trọng đầu tư vào kết cấu hạ tầng xây dựng NTM nên nợ đọng lớn

 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản​ yêu cầu UBND các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ, Minh Long, Sơn Tây, Trà Bồng và TP Quảng Ngãi xây dựng phương án, lộ trình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM trên địa bàn các huyện, thành phố (kể cả các công trình đã hoàn thành và còn dở dang); có cam kết thời gian xử lý dứt điểm nợ đọng.

Đồng thời xác định rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM trong thời gian qua, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/9/2016.

​Các Sở NN- PTNT, Kh- ĐT, Tài chính và Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh có trách nhiệm: Đối với các xã có nợ đọng xây dựng cơ bản, kiên quyết không bố trí vốn đầu tư cho các công trình, dự án trên địa bàn xã; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; tham mưu cho UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn theo phân kỳ phù hợp để xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc trách nhiệm ngân sách trung ương và tỉnh.

Được biết, đến thời điểm này, 11 xã ở Quảng Ngãi đã về đích NTM. Tuy nhiên, đi kèm với thành tích đó là tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản trong NTM ở các xã về đích do cố chạy theo các tiêu chí trong khi nguồn lực đầu tư không đảm bảo.

Thống kê của Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Ngãi cho thấy, số nợ trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh này hiện đã lên tới 273 tỷ đồng, nhiều địa phương không đủ khả năng trả nợ đọng xây dựng cơ bản cho các nhà thầu.

Trong đó, số nợ của 11 xã đạt chuẩn NTM là 112 tỷ đồng, tương đương 11 tỷ đồng/xã. Riêng huyện Mộ Đức số nợ do xây dựng NTM đã lên tới 82 tỷ đồng, chiếm gần 1/3 số nợ toàn tỉnh. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản nhưng chủ yếu vẫn là do chạy theo thành tích…

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Chính phủ giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Chính phủ giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Chính phủ ra nghị quyết giao nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện hiện kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Xây dựng nông thôn mới ở xã đồng bào Khmer

Xây dựng nông thôn mới ở xã đồng bào Khmer

Hiếu Trung (huyện Tiểu Cần – Trà Vinh) là xã có đông đồng bào Khmer sinh sống (chiếm hơn 32%), được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới từ năm 2014.

OCOP Cao Bằng: chậm mà chắc

OCOP Cao Bằng: chậm mà chắc

Tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình OCOP, nâng cao giá trị, thương hiệu các sản phẩm theo hướng không vội vàng, chậm mà chắc.