Thứ ba, 23/10/2018 12:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quốc hội thông qua Nghị quyết phát triển KT-XH 2014

12/11/2013, 09:35 (GMT+7)

Sáng 11/11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2014 với đa số phiếu thuận. Điểm khác biệt của Nghị quyết lần này là trong mục tiêu tổng quát, QH nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí…

* Đưa chống tham nhũng, lãng phí vào Nghị quyết

Sáng 11/11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2014 với đa số phiếu thuận. Điểm khác biệt của Nghị quyết lần này là trong mục tiêu tổng quát, QH nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí…

Hạn chế tăng trưởng để tiếp tục ổn định

Xác định ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô là mục tiêu hàng đầu, Nghị quyết QH chưa đặt vấn đề phục hồi tăng trưởng trong năm 2014 vì kinh tế Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn khó khăn và chưa thể tăng trưởng cao trong 1-2 năm tới.

Tại báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cho biết, có ý kiến đại biểu đề nghị chỉ tiêu CPI năm sau không quá 7% và không vượt quá mức tăng GDP. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, kiểm soát lạm phát năm 2014 cũng sẽ đối mặt với nhiều áp lực hơn khi điều chỉnh chính sách vĩ mô,  nhất là khi tăng đầu tư công, tăng dư nợ tín dụng, giá điện, than và dịch vụ công.

Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội giữ chỉ tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng khoảng 7% như dự thảo Nghị quyết để bảo đảm Chính phủ linh hoạt trong điều hành. Quốc hội cũng quyết định các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của năm 2014: GDP tăng khoảng 5,8%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP, CPI khoảng 7%, kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%...

Ảnh minh họa

Với một số ý kiến đề nghị tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là 32% GDP, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, để thực hiện mục tiêu tổng quát năm 2014 cân bằng, hài hòa giữa nhiệm vụ tăng tính ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tăng trưởng ở mức hợp lý thì mức tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chỉ nên ở mức 30% GDP như dự thảo Nghị quyết nhằm bảo đảm không gây tác động bất lợi đến nền kinh tế. 

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho năm sau, Quốc hội yêu cầu tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, chính sách tài khóa chặt chẽ, điều hành lãi suất phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát. Tăng dư nợ tín dụng phù hợp và bảo đảm chất lượng tín dụng. Chính phủ cũng được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia bảo đảm trong giới hạn an toàn.

Năm 2014 cơ bản thực hiện giá thị trường về giá điện, giá dịch vụ y tế, giáo dục. Nghị quyết cũng yêu cầu rà soát, đánh giá, bổ sung chính sách hỗ trợ phù hợp với thị trường bất động sản, tiếp tục thực hiện nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho đến khi Luật Nhà ở (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.

Kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí

Tiếp thu ý kiến các vị đại biểu, nghị quyết cũng nêu rõ yêu cầu thực hiện triệt để tiết kiệm, kiên quyết cắt giảm các khoản chi chưa thật cần thiết; tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Kiên quyết phòng chống tham nhũng, giải quyết những vấn đề bức xúc xã hội, khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc liên quan đến đất đai.

Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ phải báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát việc sở hữu và sở hữu chéo có tác động méo mó thị trường trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh vàng tại kỳ họp thứ VII.

Hai năm còn lại của nhiệm kỳ, Quốc hội yêu cầu Chính phủ tập trung chỉ đạo, điều hành tăng tính ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tập trung xử lý những hạn chế, yếu kém, nhất là ổn định và lành mạnh hóa thị trường tài chính, nâng cao tính minh bạch của doanh nghiệp, xử lý cơ bản nợ xấu doanh nghiệp, nợ xấu ngân hàng, nợ đọng xây dựng cơ bản và xử lý các công trình xây dựng dở dang.

Nghị quyết QH cũng yêu cầu tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, ưu tiên đầu tư cho xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược và đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm đến năm 2015 tạo được chuyển biến mạnh mẽ, cơ bản, có hiệu quả rõ rệt.

NAM PHƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận